Lilly-Mari Sten

Universitetslektor|Senior Lecturer

Bakgrund

Jag har en yrkesmässig bakgrund inom verksamhetsutveckling, ekonomi, nyttorealisering, planering, styrning och uppföljning inom offentlig sektor.

Forskningsområden

Mitt forskningsområde är team och teamarbete med koppling till hållbar kvalitetskultur. Jag studerar team och teamarbete på alla nivåer i en organisation, från ledningsgrupp och till operativa team i verksamheten. Jag är även intresserad av hur teamarbete kan också kopplas till organisationens resultat, utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Jag arbetar just nu med utveckling av en metodik för att mäta teamarbete och hållbar kvalitetskultur i en organisation, med fokus på ledningsgrupper.

Forskning

Jag har deltagit i ett forskningsprojekt finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse. Projektet syftade till att skapa ny kunskap om hur kvalitet och effektivitet i hälso- och sjukvårdens vårdkedja kan förbättras med specifikt fokus på ledarskap, vårdkontinuitet, säkerhetskultur, lärande och teamarbete. Jag studerade hur teamarbete inom och mellan vårdavdelningar sker och kan förbättras. Projektet var ett samskapande mellan två ämnen, kvalitetsteknik och omvårdnad.

Jag deltar nu bland annat i projektet AVA, Arbetets villkor och villkorat arbete. Projektet syftar till att identifiera orsaker och förslag på förbättringar och förändringar till fragmentisering av akademiskt arbete genom att undersöka arbetssituationen för lärare och forskare på Mittuniversitetet och hur det är villkorat av styrande dokument och övergripande processer.​ Projektet är finansierat av Mittuniversitetet och pågår under tiden 1 januari 2023 - 31 december 2024.

Undervisning

Jag deltar i vårt magisterprogram Kvalitets- och ledarskapsutveckling, men även i fristående kurser inom kvalitetsledning och kvalitetsutveckling.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sten, L. , Ingelsson, P. & Häggström, M. (2024). Exploring real teamwork and sustainable quality culture, focusing on top management teams. The TQM Journal, vol. 36: 9, ss. 75-93.  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Sten, L. & Häggström, M. (2023). A proposed model for developing quality and efficiency in transitional care. The TQM Journal, vol. 35: 9, ss. 107-122.  

Häggström, M. , Ingelsson, P. , Sten, L. & Bäckström, I. (2023). Success Factors for Quality and Safety of Intensive Care Unit Transitional Care – Listening to the Sharp End. Quality Innovation Prosperity, vol. 27: 1, ss. 1-20.  

Sten, L. , Ingelsson, P. & Häggström, M. (2023). The development of a methodology for assessing teamwork and sustainable quality culture, focusing on top management teams. The TQM Journal, vol. 35: 9, ss. 152-172.  

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2021). Improving Team Collaboration in Patient Transfer Processes by Co-Workers’ Perceptions and Suggestions. Quality Innovation Prosperity, vol. 25: 2, ss. 1-18.    

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2021). The development of a measurement instrument focusing on team collaboration in patient transfer processes. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 13: 1, ss. 45-62.    

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2020). Improving ICU transitional care by combining quality management and nursing science - two scientific fields meet in a systematic literature review. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 12: 3, ss. 385-403.    

Doktorsavhandlingar

Sten, L. (2023). A Deeper Understanding of Real Teamwork and Sustainable Quality Culture. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 398)  

Konferensbidrag

Bäckström, I. , Sten, L. , Persson Slumpi, T. & Bolin, M. (2023). Experiences with and causes of work interruptions and fragmentation in academia - How can they be managed?. I 26th Excellence In Services International Conference (EISIC).  

Sten, L. , Ingelsson, P. , Häggström, M. & Bäckström, I. (2023). The relationship between teamwork and sustainable quality culture in transitional care. I Proceedings of Excellence In Services International Conference (EISIC).  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Häggström, M. & Sten, L. (2022). A Hospital Without Departments?. I Proceedings M2D2022 : 9th International Conference on Mechanics and Materials in Design, 2022.. S. 957--958.  

Sten, L. , Ingelsson, P. & Häggström, M. (2022). Characteristics and success factors for top management teams in managing organizations towards sustainable quality culture – a scoping review. I Proceedings M2D2022 : 9th International Conference on Mechanics and Materials in Design.. S. 961--976.  

Sten, L. & Ingelsson, P. (2022). Sustainable quality culture and characteristics of top management teams : Can it be measured?. Paper presented at the 28th annual International Sustainable Development Research Society ISDRS conference, Stockholm, June 15-17, 2022.

Ingelsson, P. , Bäckström, I. , Sten, L. , Sten, L. & Häggström, M. (2022). Taking differences in quality culture into account when improving ICU transitional care.. I Proceedings M2D2022 : 9th International Conference on Mechanics and Materials in Design, 2022.. S. 925--926.  

Lilja, J. , Snyder, K. & Sten, L. (2022). Teaming for Quality in the VUCA Landscape : Exploring key elements for a progressive leap in team-based practices to drive quality, sustainability,and regeneration. I Proceedings of the 28th Annual Conference, International Sustainable Development Research Society : Sustainable Development and Courage: Culture, Art and Human Rights. Stockholm : . S. 1606--1622.  

Ingelsson, P. , Sten, L. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2019). Assessing Quality Management culture in order to develop ICU transitional care. I 22nd QMOD conference : Quality and Service Sciences ICQSS 2019.

Häggström, M. , Sten, L. , Bäckström, I. & Ingelsson, P. (2019). How to improve the transfer process from intensive care to general wards - listening to the co-workers. I Leadership and strategies for Sustainable Quality and Innovation in the 4th Industrial Revolution. Lund. Lund :

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2019). The development of a measurement instrument focusing on team collaboration in the patient transfer process from intensive care to the general ward. Paper presented at the 22nd QMOD-ICQSS Conference, Krakow, 13-15 October, 2019

Licentiatavhandlingar

Sten, L. (2021). Understanding How to Improve Team Collaboration Within Intensive Care Unit Transitional Care from the Perspective of Quality Management. Lic.-avh. (Sammanläggning) Östersund/Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University licentiate thesis : 182)  

Rapporter

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Häggström, M. & Sten, L. (2022). Slutrapport för projektet Ökad kvalitet och effektivitet i vårdkedjor : Finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, projekt nr 20170084. Östersund : Mittuniversitetet  

Sidan uppdaterades 2024-05-02