Lisa Sällvin

Universitetsadjunkt i data- och systemvetenskap

Forskning

Är med i Forum för digitalisering (FODI).

Forskningsprojekt

Pågående

Gaming4Coding

Avslutade

Digitaliseringsagenterna

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2020). Remaking and reinforcing mathematics and technology with programming – teacher perceptions of challenges, opportunities and tools in K-12 settings. The international journal of information and learning technology, vol. 37: 5, ss. 309-321.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2021). Olika programmeringsverktyg och lärares fortbildning : Hinder och möjligheter. I Programmering i skolmatematiken : möjligheter och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 143-155.

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2020). The Introduction of Programming in K-12 Technology and Mathematics : Teacher choice of programming tools and their perceptions of challenges and opportunities. I Education Applications & Developments V : Advances in Education and Educational Trends. Portugal : inScience Press (Advances in Education and Educational Trends Series). S. 117-126.  

Konferensbidrag

Sällvin, L. , Mozelius, P. & Humble, N. (2023). 3 Games 4 Coding – Do girls feel welcome?. I INTED2023 Proceedings. (INTED Proceedings). S. 4612--4620.  

Mozelius, P. , Sällvin, L. & Humble, N. (2023). An Educational Escape Room for Computational Thinking : Defining the Requirements. I Proceedings of Education and New Developments 2023.

Mozelius, P. , Pechuel, R. , Fernández -Manjón, B. , Kreuzberg, T. , Humble, N. & Sällvin, L. (2023). Development of an Enjoyable Educational Game on Fundamental Programming : Designing for Inclusion and Learning Analytics. I Proceedings of the 17th European Conference on Games Based Learning. Enschede, Netherlands :  

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2023). Need-Based Game Design : Developing a CT Game Based on Educational Needs. I Proceedings of the 17th European Conference on Games Based Learning. Enschede, Netherlands :  

Mozelius, P. , Humble, N. , Sällvin, L. , Öberg, L. , Pechuel, R. & Fernández-Manjón, B. (2022). How to get the girls Gaming : A Literature Study on Inclusive Design. I Proceedings of the 16th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2022). Reading, UK : . S. 396--402.  

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2021). You can't Escape Learning, but Maybe you can get out of the room! : Game-based Learning for Programming Education. I Proceedings of the 15th European Conference on Game Based Learning : A Virtual Conference hosted by The University of Brighton, UK, 23-24 September 2021. Reading : (European Conference on Game Based Learning (ECGBL 2021)). S. 359--367.    

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2019). On the Role of Unplugged Programming in K-12 Education. I Proceedings of the 18th European Conference on e-Learning, ECEL. Reading, UK : . S. 224--230.    

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2019). Teacher Challenges And Choice Of Programming Tools For Teaching K-12 Technology And Mathematics. I Education and new developments (END2019). Porto, Portugal : (Education and new developments). S. 431--435.  

Övrigt

Humble, N. , Sällvin, L. & Mozelius, P. (2019). Programmering i matte och teknik. Stockholm : Lärarförbundet. (Pedagogiska magasinet).  

Sidan uppdaterades 2023-09-21