Lisa Sällvin

Doktorand|Doctoral Student

Forskningsområden

I min forskning intresserar jag mig för hur vi kan skapa en mer inkluderande undervisning inom högre IT-utbildningar. Jag är civilingenjör med erfarenhet från IT-branschen och har sedan 2014 arbetat som adjunkt och programansvarig vid Mittuniversitetet. I februari 2023 påbörjade jag min doktorandresa. I mina studier använder jag ett feministiskt perspektiv och fokuserar specifikt på genusaspekter inom undervisningen. Ett intressant begrepp som jag studerar kopplat till IT-undervisning är epistemologisk pluralism, det vill säga mångfalden av perspektiv och metoder inom kunskapande.

Forskning

Tillhör forskargrupperna Software Engineering and Education (SEE), Higher Education and E-Learning (HEEL), samt Forum för digitalisering (FODI).

Forskningsprojekt

Avslutade

Digitaliseringsagenterna

Gaming4Coding

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2020). Remaking and reinforcing mathematics and technology with programming – teacher perceptions of challenges, opportunities and tools in K-12 settings. The international journal of information and learning technology, vol. 37: 5, ss. 309-321.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2021). Olika programmeringsverktyg och lärares fortbildning : Hinder och möjligheter. I Programmering i skolmatematiken : möjligheter och utmaningar. Lund : Studentlitteratur AB. S. 143-155.

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2020). The Introduction of Programming in K-12 Technology and Mathematics : Teacher choice of programming tools and their perceptions of challenges and opportunities. I Education Applications & Developments V : Advances in Education and Educational Trends. Portugal : inScience Press (Advances in Education and Educational Trends Series). S. 117-126.  

Konferensbidrag

Sällvin, L. , Öberg, L. & Mozelius, P. (2024). Essential Aspects of Gender-inclusive Computer Science Education. I Proceedings of the 7th International Conference on Gender Research.. S. 339--346.

Sällvin, L. , Mozelius, P. , Humble, N. , Calvo Morata, A. , Fernández Manjón, B. , Pechuel, R. & Kreuzberg, T. (2024). On Design of Inclusive and Enjoyable Educational Games : The Gaming4Coding Concept. I INTED2024 Proceedings. (INTED Proceedings). S. 3702--3710.  

Sällvin, L. , Mozelius, P. & Humble, N. (2023). 3 Games 4 Coding – Do girls feel welcome?. I INTED2023 Proceedings. (INTED Proceedings). S. 4612--4620.  

Mozelius, P. , Sällvin, L. & Humble, N. (2023). An Educational Escape Room for Computational Thinking : Defining the Requirements. I Education and New Developments 2023 – Volume II : Proceedings of Education and New Developments 2023. Lisboa : . S. 190--194.  

Mozelius, P. , Pechuel, R. , Fernández -Manjón, B. , Kreuzberg, T. , Humble, N. & Sällvin, L. (2023). Development of an Enjoyable Educational Game on Fundamental Programming : Designing for Inclusion and Learning Analytics. I Proceedings of the 17th European Conference on Games Based Learning.. S. 435--442.  

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2023). Need-Based Game Design : Developing a CT Game Based on Educational Needs. I Proceedings of the 17th European Conference on Games Based Learning.. S. 269--277.  

Mozelius, P. , Humble, N. , Sällvin, L. , Öberg, L. , Pechuel, R. & Fernández-Manjón, B. (2022). How to get the girls Gaming : A Literature Study on Inclusive Design. I Proceedings of the 16th European Conference on Games Based Learning (ECGBL 2022). Reading, UK : . S. 396--402.  

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2021). You can't Escape Learning, but Maybe you can get out of the room! : Game-based Learning for Programming Education. I Proceedings of the 15th European Conference on Game Based Learning : A Virtual Conference hosted by The University of Brighton, UK, 23-24 September 2021. Reading : (European Conference on Game Based Learning (ECGBL 2021)). S. 359--367.    

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2019). On the Role of Unplugged Programming in K-12 Education. I Proceedings of the 18th European Conference on e-Learning, ECEL. Reading, UK : . S. 224--230.    

Humble, N. , Mozelius, P. & Sällvin, L. (2019). Teacher Challenges And Choice Of Programming Tools For Teaching K-12 Technology And Mathematics. I Education and new developments (END2019). Porto, Portugal : (Education and new developments). S. 431--435.  

Övrigt

Humble, N. , Sällvin, L. & Mozelius, P. (2019). Programmering i matte och teknik. Stockholm : Lärarförbundet. (Pedagogiska magasinet).  

Sidan uppdaterades 2024-06-13