Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

Hör gärna av dig till mig om du har frågor som rör Rektorsprogrammet eller om du har funderingar kring dessa frågor:

•Stimulera forskning i och om skolan, förskolan och fritidshemmen
•Initiera och stödja erfarenhetsutbyte samt spridande av resultat
•Bedriva förbättrings-, kvalitets- och uppföljningsarbete
•Kompetensutveckling

Vi som arbetar på avdelningen FUS och med det Regionala Utvecklingsnätverket - RUN, har till uppgift att skapa mötesplatser och vara ett aktivt forum där professionell, beprövad erfarenhet och kunskap möter vetenskaplig erfarenhet och kunskap.

RUN är ett samverkansforum för kommunerna i regionen och Mittuniversitetet. Vi arbetar för samordning, utveckling och forskningsanknytning av skolformerna: förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI, liksom för universitetets lärarutbildning.

Sidan uppdaterades 2023-09-21