Maria Ström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

Utbildningshandläggare vid fakulteten för humanvetenskap.
Administrerar följande program och kurser:

- Socionomutbildning, 210 hp
- Magisterprogram i socialt arbete, 60 hp
- Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, inriktning Socialt arbete, 120 hp

- Fristående kurser i socialt arbete

Sidan uppdaterades 2023-09-21