Sofia Smolle

Doktorand|Doctoral Student

Jag startade under 2021 ett nationellt nätverk för doktorander "LGBTQIA doctoral network - Sweden", vilket jag fortsatt är ansvarig för.

Forskningsområden

Social work, older adults, gender identity, gender expression, transgender issues, normcritical practices, cisgenderism and ageism.

Forskning

Som doktorand i socialt arbete fokuserar jag på bemötande och uppmärksammande av äldre personer som inte definierar sig inom hetero- och cisnormen.

Undervisning

För närvarande undervisar jag om sexualitet och identitet i socionomutbildningen och i den fristående kursen "Könsidentitet och uttryck i människobehandlande organisationer". Utöver detta handleder jag C-uppsatser.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Smolle, S. & Espvall, M. (2021). Transgender competence in social work with older adults in Sweden. Journal of social service research, vol. 47: 4, ss. 522-536.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Smolle, S. & Siverskog, A. (2023). Transgender, Human rights and Social work. I The Routledge Handbook of International Critical Social Work : New Perspectives and Agendas. London : Routledge. S. 586-598.

Smolle, S. (2022). Transaktivism på sociala medier. I Aktivism : En antologi om arbete för social och politisk förändring. Östersund : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 94-107.

Konferensbidrag

Smolle, S. (2023). Developing positive practice : Meeting the needs of older trans adults in social work. Paper presented at the ICSD 2023 Biennial Conference, University of Gävle, August 23-25, 2023

Smolle, S. (2022). Transgender activism in Sweden : Implications for social work with older adults. Paper presented at the Nationell paperkonferens i socialt arbete (NaPSa), Linnéuniversitetet, Växjö, 16-17 mars, 2022

Smolle, S. (2021). Thinking Trans in Human Service Organizations : A Summer Course. I Innovation and Resilience : Preparedness of Social Work Education in Uncertain Times.. S. 104-

Sidan uppdaterades 2023-09-21