Sabine Gruber

Professor|Professor

  • Tjänstetitel: Professor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428670
  • E-postadress: sabine.gruber@miun.se

Publikationer i urval

Biszczanika Kamila, Gruber Sabine (2021) "Att arbeta i tvångsvårdens säkra rum: säkerhet på särskilda ungdomshem i Sverige. Norsk sosiologisk tidsskrift, 5(1):52-64.

Gruber Sabine, Högberg Ronny, Nyström Sofia (2021) "Att vara mer än lärare". I Fejes A. Dahlstedt M. (red.) Utbildning i migrationens tid: viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund: Studentlitteratur.

Dahlstedt Magnus, Colliander Helena, Rydell Maria, Gruber Sabine (2021) "Språket som nyckel". I Fejes A. Dahlstedt M. (red.) Utbildning i migrationens tid: viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund: Studentlitteratur.

Elsrud Torun, Gruber Sabine, Lundberg Anna (red.) (2021) Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? Linköping: Linköping University Electronic Press.

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Gruber, S. , Elsrud, T. & Lundberg, A. (2021). Asylkommissionen - en antirasistisk forskningspraktik. I Rasism, antirasism och socialt arbete i spåren av migration. Lund : Studentlitteratur AB. S. 301-328.