Sandra Klippenberger

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: 010-1428190
  • E-postadress: sandra.klippenberger@miun.se
  • Rumsnummer: K232
  • Ort: Östersund