Sandra Wahlqvist

Sandra Wahlqvist

Handläggare|Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Handläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46101428357
  • E-postadress: sandra.wahlqvist@miun.se
  • Besöksadress: Östersund
  • Rumsnummer: P2607
  • Ort: Östersund

Handläggning av anställning och befordran av lärare inom fakulteten för humanvetenskap.
Planeringshandläggare för HLV.