Sanna Jansson

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: HUV Fakultetskansli (HUV Kansli)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428191
  • E-postadress: sanna.jansson@miun.se
  • Rumsnummer: E124
  • Ort: Sundsvall

Ansvarig för administrationen av följande utbildningsprogram:
- Arbetsintegrerad Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i åk 4- 6, 240hp
- Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare åk 7-9 och gymnasiet, 90hp
- Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning F-3, 75hp
- Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasiet, 60hp

VFU-handläggare inom lärarutbildningen

Studentsamordnare för lärarutbildningarna:
svarar på frågor om Mittuniversitetets lärarutbildningar från presumtiva och antagna studenter, bistår med individuella studiegångar, vägleder inför ansökan om tillgodoräknande med mera.

Bakgrund

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Pedagogik

Sidan uppdaterades 2023-05-31