Sanna Jansson

Spara favorit

Jag sköter administration för Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, samt ansvarar för vägledning inom lärarprogrammen för presumtiva och antagna lärarstudenter.