Sanna Jansson

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428191
  • E-postadress: sanna.jansson@miun.se
  • Rumsnummer: E124
  • Ort: Sundsvall

Ansvarig för administrationen av följande utbildningsprogram:
- Arbetsintegrerad Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i åk 4- 6, 240hp
- Kompletterande pedagogisk utbildning, 90hp

VFU-handläggare inom lärarutbildningen

Studentsamordnare för lärarutbildningarna:
svarar på frågor om Mittuniversitetets lärarutbildningar från presumtiva och antagna studenter, bistår med individuella studiegångar, vägleder inför ansökan om tillgodoräknande med mera.

Bakgrund

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Pedagogik