Sara Lindahl

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: HUV Fakultetskansli (HUV Kansli)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427932
  • E-postadress: sara.lindahl@miun.se
  • Rumsnummer: P2605
  • Ort: Östersund

Publikationer

Rapporter

Zampoukos, K. , Olausson, F. , Lindahl, S. & Hirvelä, H. (2015). Elbilar, hållbarhet och planering - en genomlysning av norska och svenska rapporter och examensarbeten. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2015:1).  

Sidan uppdaterades 2023-05-31