Sara Lindahl

Spara favorit

Jag är fakultetsadministratör på avdelningen för Omvårdnad (OMV) och administrerar följande program och kurser, campus Östersund:

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp (start ht/vt)
Specialistutbildning - Distriktsjuksköterska, 75 hp
Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp
Specialistutbildning - Intensivvårdssjuksköterska, 60 hp

Fristående kurser:

Omvårdnad
Medicinsk vetenskap

Publikationer

Rapporter

Zampoukos, K. , Olausson, F. , Lindahl, S. & Hirvelä, H. (2015). Elbilar, hållbarhet och planering - en genomlysning av norska och svenska rapporter och examensarbeten. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2015:1).