Sara Svedenmark

  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-1428772
  • E-postadress: sara.svedenmark@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Statsvetenskap