Sebastian Bergman

Spara favorit

Utreder och utfärdar examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Handlägger tillgodoräknanden på grund- och avancerad nivå.

Bakgrund

Gick Internationella Förvaltningsprogrammet på Mittuniversitetet mellan 2009-2013. Har jobbat som Assisterande Internationell Koordinator på SHV och är nu anställd som Examens- och Tillgodoräknandehandläggare på STUA.
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap.