Sebastian Bergman

Spara favorit

Utreder och utfärdar examina på grund nivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Bakgrund

Gick Internationella Förvaltningsprogrammet på Mittuniversitetet mellan 2009-2013. Har jobbat som Assisterande Internationell Koordinator på SHV och är nu anställd som Examenshandläggare på STUA.
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap.