Sebastian Bergman

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

  • Tjänstetitel: Handläggare, Examensfrågor
  • Annan titel: Handläggare, Tillgodoräknanden
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428844
  • E-postadress: sebastian.bergman@miun.se
  • Besöksadress: Campus Östersund, hus E, plan 1
  • Rumsnummer: E220
  • Ort: Östersund

Utreder och utfärdar examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Handlägger tillgodoräknanden på grund- och avancerad nivå.

Bakgrund

Gick Internationella Förvaltningsprogrammet på Mittuniversitetet mellan 2009-2013. Har jobbat som Assisterande Internationell Koordinator på SHV och är nu anställd som Examens- och Tillgodoräknandehandläggare på STUA.
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap.