Shahrzad Arshadi Rastabi

  • Avdelning: Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Matematik och Ämnesdidaktik (IMD)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428050
  • E-postadress: shahrzad.arshadirastabi@miun.se
  • Rumsnummer: S426

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Razaz, G. , Arshadi Rastabi, S. , Blomquist, N. , Örtegren, J. , Carlberg, T. , Hummelgård, M. & Olin, H. (2023). Aluminum Alloy Anode with Various Iron Content Influencing the Performance of Aluminum-Ion Batteries. Materials, vol. 16: 3  

Arshadi Rastabi, S. , Razaz, G. , Hummelgård, M. , Carlberg, T. , Blomquist, N. , Örtegren, J. & Olin, H. (2022). Metallurgical investigation of aluminum anode behavior in water-in-salt electrolyte for aqueous aluminum batteries. Journal of Power Sources, vol. 523  

Zhang, R. , Hummelgård, M. , Örtegren, J. , Andersson, H. , Blomquist, N. , Phadatare, M. , Patil, R. , Arshadi Rastabi, S. & et al. (2022). Triboelectric biometric signature. Nano Energy, vol. 100  

Sidan uppdaterades 2023-01-10