Sharon Maes | miun.se

Sharon Maes

Forskare|Researcher

  • Tjänstetitel: Forskare
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Avdelning: Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande (EHB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428504
  • E-postadress: sharon.maes@miun.se
  • Besöksadress: Akademigatan 1, SE-831 25 Östersund
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Biologi, Miljöteknik, Miljövetenskap, Naturvetenskap, Folkhälsovetenskap

Sidan uppdaterades 2022-11-18