Pedagogik som vetenskaplig disciplin har som huvudsaklig uppgift att beskriva, förstå och förklara påverkansprocesser som fostran, utbildning, undervisning och lärande inom en samhällelig kontext.

Fristående kurser i Pedagogik

Anställda inom ämnet pedagogik

Sara Dahlqvist

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

+46 (0)10-1428222

Linda Evjen

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

+46 (0)10-1428123

Marie Lundgren

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

+46 (0)10-1427915

Sharon Maes

Universitetslektor, biträdande|Associate Senior Lecturer

+46 (0)10-1428504

Susanna Olsson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

+46 (0)10-1427808

Lars Sandin

Universitetslektor|Senior Lecturer

Maria Styf

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428734

Sidan uppdaterades 2024-01-25