Sofia Smolle

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • Telefon arbete: 010-1428840
  • E-postadress: sofia.smolle@miun.se
  • Rumsnummer: P2116
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Socialt arbete

Forskningsområden

Social work, older adults, gender identity, gender expression, normcritical practices, cisgenderism and ageism.

Forskning

Som doktorand i socialt arbete fokuserar jag på bemötande och uppmärksammande av äldre personer som inte definierar sig inom hetero- och cisnormen.

Undervisning

För närvarande undervisar jag om sexualitet och identitet i socionomutbildningen och i den fristående kursen "Könsidentitet och uttryck i människobehandlande organisationer". Utöver detta handleder jag C-uppsatser.

Övrigt

Doktorandrepresentant i forskningsetiska kommittén vid Miun.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Smolle, S. & Espvall, M. (2021). Transgender competence in social work with older adults in Sweden. Journal of social service research,