Soumia Touhami

  • Avdelning: Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Matematik och Ämnesdidaktik (IMD)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1726515
  • E-postadress: soumia.touhami@miun.se
  • Anställd vid ämnet: Matematik

Sidan uppdaterades 2023-03-26