Staffan Löfquist

Universitetslektor

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428016
  • E-postadress: staffan.lofquist@miun.se
  • Rumsnummer: D328
  • Ort: Sundsvall

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Boström, L. & Löfquist, S. (2012). Students Study Results, A question of Styles, Strategies, or (mis) Matching?. Journal of Studies in Education, vol. 2: 4, ss. 79-97.    

Konferensbidrag

Boström, L. & Löfquist, S. (2012). Students Study Results, A Question of Styles, Strategies, or (mis) Matching?. Paper presented at the NFPF/NERA's 40th Congress: Everyday life, education and their transformations in a Nordic and globalized context

Sidan uppdaterades 2021-11-24