Stefan Borell

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Annan titel: Senior Lecturer
  • Avdelning: Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Matematik och Ämnesdidaktik (IMD)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428742
  • E-postadress: stefan.borell@miun.se
  • Rumsnummer: E316
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Matematik

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Borell, S. (2011). The Ball Embedding Property of the Open Unit Disc. Proceedings of the American Mathematical Society, vol. 130: 10, ss. 3573-3581.  

Borell, S. & Kutzschebauch, F. (2008). Embeddings through Discrete Sets of Discs. Arkiv för matematik, vol. 46: 2, ss. 251-269.  

Borell, S. , Kutzschebauch, F. & Wold, E. F. (2008). Proper Holomorphic Disks in the Complement of Varieties in C2. Mathematical Research Letters, vol. 15: 4, ss. 821-826.

Borell, S. & Kutzschebauch, F. (2006). Non-equivalent embeddings into complex Euclidean spaces. International Journal of Mathematics, vol. 17: 9, ss. 1033-1046.  

Sidan uppdaterades 2023-01-10