Stefan Dahlberg

Professor|Professor

  • Tjänstetitel: Professor
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • E-postadress: stefan.dahlberg@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: DEMICOM
  • Ämne: Statsvetenskap

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Harteveld, E. , Dahlberg, S. , Kokkonen, A. & van der Brug, W. (2019). Social Stigma and Support for the Populist Radical Right : An Experimental Study. Scandinavian Political Studies, vol. 42: 3-4, ss. 296-307.