Stefan Dalin

Forskare|Researcher

  • Tjänstetitel: Forskare
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • E-postadress: stefan.dalin@miun.se
  • Rumsnummer: MD404
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Historia

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Dalin, S. (2005). Den svenska lokalpressen och spanska inbördeskriget. Presshistorisk årsbok 2005, , ss. 87-101.

Dalin, S. (1999). Spaniens sak var vår!. Pennan och Svärdet: Tidskrift för svenskt militärhistoriskt bibliotek, : 3, ss. 11-15.

Dalin, S. (1998). Sven Brännström : en spanienfrivillig från Västerbotten berättar. OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, vol. 19: 1-2, ss. 35-44.

Doktorsavhandlingar

Dalin, S. (2007). Mellan massan och Marx : En studie av den politiska kampen inom fackföreningsrörelsen i Hofors 1917-1946. Diss. Umeå : Institutionen för historiska studier, Umeå universitet, 2007 (Skrifter från institutionen för historiska studier,1651-0046 ;21 : )

Kapitel i böcker, del av antologier

Dalin, S. (2016). Ägandet och staten : Debatterna i Jämtlands och Västernorrlands län om 1903 års skogsvårdslag. I Den nya staten : Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900. Lund : Nordic Academic Press. S. 243-268.  

Dalin, S. (2014). Väljare, valdeltagande och valda : En studie av stadsfullmäktigevalen i Östersund, åren 1862-1864. I Makt, myter och historiebruk : Historiska problem i belysning. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet). S. 57-74.  

Dalin, S. (2012). På väg mot allmän och lika rösträtt : En jämförande studie av valdeltagandet i 1908 och 1910 års stadsfullmäktigeval i Härnösand. I Från legofolk till stadsfolk : Festskrift till Börje Harnesk. Härnösand : Mittuniversitetet (Skrifter från Institutionen för Humaniora).

Dalin, S. (2008). Svensk lokalpress och spanska inbördeskriget. I ¡No Pasarán! : Spanska inbördeskriget och uppgörelsen med fascismen. Linköping : Nixon. S. 110-129.

Dalin, S. (2000). En bortglömd solidaritetsrörelse : Det svenska Spanienengagemanget 1936-1939. I Efter arbetet : Studier av svensk fritid. Lund : Studentlitteratur AB. S. 101-119.

Dalin, S. (1999). Värmlandspressen och Spanienfrågan. I Folk och press i rörelse. Göteborg : NORDICOM-Sverige (Skriftserien Sylwan). S. 151-170.

Samlingsverk (redaktör)

Dalin, S. (ed.) (2014). Makt, myter och historiebruk : Historiska problem i belysning. Sundsvall : Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet 2).  

Sidan uppdaterades 2021-04-22