Sten Wigert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

  • Tjänstetitel: Innovationsrådgivare
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: 010-142 79 81
  • E-postadress: sten.wigert@miun.se

Bakgrund

Sedan våren 2015 arbetar jag på Samverkansavdelning, Campus Sundsvall som innovationsrådgivare vid Miun Innovation där min roll riktas främst mot kommersialisering av de nya idéerna som växer fram från forskningen. Nyttiggörandet av de kunskaper som utvecklas inom universiteten är en spännande utmaning som betyder mycket för vårt framtida välstånd.

De senaste tio åren har jag drivit egen konsultfirma där jag utfört olika affärs- och innovationsfrämjande tjänster, allt från förstudier och rådgivning till patentarbeten. Mitt arbete har utgått från Örnsköldsvik men mina kunder har funnits från Sundsvall i söder till Luleå i norr. Tidigare har jag även undervisat i ekonomi på lärosätet. Jag har en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet som kommit väl till pass i mina arbeten som lärare, konsult och rådgivare.

Innovation och entreprenörskap är ett starkt intresseområde för mig. Jag har engagerat mig under lång tid i frågor som syftar till att förbättra möjligheterna för människor att utveckla sina idéer. Sverige är ett land med en lång tradition av innovation och detta är något som måste fortsättas att utvecklas positivt om vi vill ha en hög levnadsstandard i framtiden. Under de senaste åren har jag genom mitt arbete och engagemang fått en hel del erfarenhet av och kunskap om innovationsprocesser som jag tror kommer väl till pass i mitt arbete som innovationsrådgivare.

Övrigt

Studenter, lärare, forskare och anställda vid lärosätet kan vända sig till mig vid frågor som rör nyttiggörandet av innovativa idéer. Kontakta mig om du funderar över idéutveckling, immaterialrätt, affärsstrategier och annat som rör entreprenörskap och innovation.