Stig Vinberg

Professor

  • Tjänstetitel: Professor
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428530
  • E-postadress: stig.vinberg@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Rehabiliteringsvetenskap

Bakgrund

Jag arbetar som professor vid Institutionen för Hälsovetenskaper. Förutom forskning inom arbetshälsoområdet deltar jag i undervisning på grund- och avancerad nivå.

Jag har en arbetsvetenskaplig bakgrund och disputerade vid Luleå tekniska universitet 2006 på avhandlingen 'Health and Performance in Small Enterprises: Studies of Organizational Determinants and Change Strategy'. Blev 2009 docent och 2013 professor i Hälsovetenskap med inriktning arbetsliv. Har även arbetat utanför akademin med arbetshälsofrågor vid Statens folkhälsoinstitut, Arbetslivsinstitutet, Arbetslivsfonden, Försäkringskassan, Företagshälsovård och som konsult.

Forskningsområden

Min forskning rör hälsofrämjande arbetsliv, förändringsarbete i privata och offentliga organisationer, ledarskap och hälsa, hälsa och arbetsvillkor i små företag samt arbetslivsinriktad rehabilitering med fokus på organisatoriska aspekter.

Se mer om min forskning här: https://www.researchgate.net/profile/Stig_Vinberg

Forskning

Jag har varit och är aktiv i flera projekt som rör företagshälsovård i mikroföretag, småföretagares hälsa och arbetsvillkor, ledarskap och hälsa samt balansen mellan arbete och familj. Exempel på projekt:

Organisatorisk och social arbetsmiljö inom gruvindustrin, LKAB, 2021-2022

Småföretag och Covid-19 – ledares lärdomar inför framtida kriser, 2020-2023, AFA Försäkring

Alkoholförebyggande insatser i arbetslivet. En randomiserad kontrollerad studie, 2018-2020, Folkhälsomyndigheten

Mikroföretagares arbetsmiljö och hälsa med fokus på genus och etnicitet – innovationer för tillsyn, 2016-2019, Arbetsmiljöverket

Alkohol och droger bland säsongsanställda, 2014-2017, Folkhälsomyndigheten

Modeller för företagshälsovård i mikroföretag, 2013-2017, AFA Försäkring

Working conditions and health among self-employed – the role of industry, gender and country of birth, 2013-2017, FORTE

Evaluating the impact of structural policies on health inequalities and their social determinants and fostering change (Sophie), 2011-2015, EU:s 7:e ramprogram

Arbete och familj ur ett samhällsperspektiv, 2011-2014, FORTE

Undervisning

Deltar i kurser i Magisterprogrammet - Arbetsmiljöstrateg och grundutbildningsprogrammet Hälsa och rehabilitering i arbetslivet. Handleder uppsatser på C och D nivå och är biträdande handledare för två doktorander.

Extra kontaktinformation

Läs min sida på ResearchGate

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Hagqvist, E. , Vinberg, S. , Toivanen, S. & Landstad, B. (2021). A balancing act: Swedish occupational safety and health inspectors’ reflections on their bureaucratic role when supervising micro-enterprises. Small Business Economics, vol. 57: 2, ss. 821-834.    

Vinberg, S. & Danielsson, P. (2021). Managers of micro-sized enterprises and Covid-19 : impact on business operations, work-life balance and well-being. International Journal of Circumpolar Health, vol. 80: 1    

Vinberg, S. , Landstad, B. , Tjulin, Å. & Nordenmark, M. (2021). Sickness Presenteeism Among the Swedish Self-Employed During the Covid-19 Pandemic. Frontiers in Psychology, vol. 12, ss. 1-10.    

Tjulin, Å. , MacEachen, E. , Vinberg, S. , Selander, J. , Bigelow, P. L. & Larsson, R. (2021). Virtual Internationalization – we did it our way. Högre Utbildning, vol. 11: 2, ss. 1-13.  

Björk, A. , Rönngren, Y. , Vinberg, S. , Hellzén, O. , Wall, E. & Olofsson, N. (2020). A nurse-led lifestyle intervention for adult persons with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in Sweden. Nordic Journal of Psychiatry, vol. 74: 8, ss. 602-612.    

Hagqvist, E. , Vinberg, S. , Toivanen, S. , Hagström, M. , Granqvist, S. & Landstad, B. J. (2020). Falling outside the system : Occupational safety and health inspectors’ experiences of micro-enterprises in Sweden. Safety Science, vol. 125, ss. 1-9.    

Vinberg, S. , Selander, J. & Tjulin, Å. (2020). Jämlikhet och hälsa med fokus på arbetslivet : Erfarenheter från en internationell hälsovetenskaplig kurs. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 97: 2, ss. 314-323.  

Vinberg, S. (2020). Occupational safety and health challenges in small-scale enterprises. Industrial Health, vol. 58, ss. 303-305.    

Hagqvist, E. , Vinberg, S. , Tritter, J. Q. , Wall, E. & Landstad, B. (2020). The Same, Only Different : Doing Management in the Intersection between Work and Private Life for Men and Women in Small-scale Enterprises. Work, Employment and Society, vol. 34: 2, ss. 262-280.  

Ruhle, S A, S. A. , Breitsohl, H. , Aboagye, E. , Baba, V. , Biron, C. , Correia Leal, C. , Dietz, C. , Ferreira, A. I. & et al. (2020). “To work, or not to work, that is the question” : Recent trends and avenues for research on presenteeism. European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 29: 3, ss. 344-363.  

Nordenmark, M. , Almén, N. & Vinberg, S. (2020). Work/Family Conflict of More Importance than Psychosocial Working Conditions and Family Conditions for Mental Wellbeing. Societies, vol. 10: 67, ss. 1-15.    

Toivanen, S. , Härter Griep, R. , Mellner, C. , Nordenmark, M. , Vinberg, S. & Eloranta, S. (2019). Hospitalization due to stroke and myocardial infarction in self-employed individuals and small business owners compared with paid employees in Sweden—a 5-year study. Small Business Economics, vol. 53: 2, ss. 343-354.    

Tjulin, Å. , Landstad, B. , Vinberg, S. , Eriksson, A. & Hagqvist, E. (2019). Managers’ learning process during a health-promoting leadership intervention. Health Education, vol. 119: 5/6, ss. 350-365.  

Nordenmark, M. , Hagqvist, E. & Vinberg, S. (2019). Sickness Presenteeism among the Self-employed and Employed in Northwestern Europe—The Importance of Time Demands. SH@W Safety and Health at Work, vol. 10: 2, ss. 224-228.    

Hagqvist, E. , Toivanen, S. & Vinberg, S. (2019). The gender time gap : Time use among self-employed women and men compared to paid employees in Sweden. Time & Society, vol. 28: 2, ss. 680-696.  

Björk, A. , Rönngren, Y. , Selander, J. , Vinberg, S. , Hellzén, O. & Olofsson, N. (2018). Health, lifestyle habits, and physical fitness among adults with ADHD compared with a random sample of a Swedish general population. Society, health and vulnerability, vol. 9: 1    

Hagqvist, E. , Vinberg, S. , Landstad, B. & Nordenmark, M. (2018). Is the gap between experienced working conditions and the perceived importance of these conditions related to subjective health?. International Journal of Workplace Health Management, vol. 11: 1, ss. 2-15.  

Malmusi, D. , Muntaner, C. & Borell, C. (2018). Social and Economic Policies Matter for Health Equity : Conclusions of the SOPHIE Project. International Journal of Health Services, vol. 48: 3, ss. 417-434.  

Vinberg, S. , Hansen, E. , Hedlund, M. & Landstad, B. (2017). Ambiguity among Managers in Small-Scale Enterprises : How to Handle Business and Workplace Health Management. Societies, vol. 7: 4, ss. 1-17.    

Vinberg, S. , Torsdatter Markussen, L. & Landstad, B. (2017). Cooperation Between Occupational Health Services and Small-Scale Enterprises in Norway and Sweden: A Provider Perspective. Workplace Health & Safety, vol. 65: 8, ss. 355-364.  

Julià, M. , Ollé-Espluga, L. , Vanroelen, C. , De Moortel, D. , Mousaid, S. , Vinberg, S. , Puig-Barrachina, V. , Sánchez, E. & et al. (2017). Employment and Labor Market Results of the SOPHIE Project : Concepts, Analyses, and Policies. International Journal of Health Services, vol. 47: 1, ss. 18-39.  

Landstad, B. , Hedlund, M. & Vinberg, S. (2017). How managers of small-scale enterprises can create a health promoting corporate culture. International Journal of Workplace Health Management, vol. 10: 3, ss. 228-248.    

Sjöstedt Landén, A. , Vinberg, S. & Landstad, B. (2017). Inclusive and sustainable work (and) life : possibilities and critical analyses. Society, health and vulnerability, vol. 8: Sup 1, ss. 1-2.    

Warne, M. , Wall, E. & Vinberg, S. (2017). Managers’ and employees’ views of critical aspects for alcohol abuse prevention at small and medium enterprises : the case of ski resorts in NorthernSweden. Society, health and vulnerability, vol. 8: sup1, ss. 67-79.    

Björk, A. , Rönngren, Y. , Selander, J. , Vinberg, S. & Hellzen, O. (2017). Perspectives on Everyday Suffering among People with Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Concurrent Mental Disorders. Open Journal of Nursing, vol. 7, ss. 583-598.    

Warne, M. , Siandinovic, K. , Berman, A. H. , Källmén, H. & Vinberg, S. (2017). Risky consumption of alcohol and drugs among employees at ski resorts. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, vol. 34: 3, ss. 201-216.    

Hedlund, M. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2017). Tightrope walking : external impact factors on workplace health management in small-scale enterprises. Society, health and vulnerability, vol. 8: Sup 1, ss. 53-66.    

Hansen, E. , Landstad, B. , Gundersen, K. T. & Vinberg, S. (2016). Leader-Based Workplace Health Interventions — A Before–After Study in Norwegian and Swedish Small-Scale Enterprises. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 11: e5, ss. 1-14.    

Toivanen, S. , Härter Griep, R. , Mellner, C. , Vinberg, S. & Eloranta, S. (2016). Mortality differences between self-employed and paid employees : a 5-year follow-up study of the working population in Sweden. Occupational and Environmental Medicine, vol. 73: 9, ss. 627-636.    

Hansen, E. , Vinberg, S. , Gundersen, K. T. & Landstad, B. (2016). Resistance Training in People at Risk of Developing Type 2 Diabetes and Their Experience of Health-Related Quality of Life. Health, vol. 8, ss. 1323-1334.    

Johansson Sevä, I. , Vinberg, S. , Nordenmark, M. & Strandh, M. (2016). Subjective well-being among the self-employed in Europe - macroeconomy, gender and immigrant status. Small Business Economics, vol. 46: 2, ss. 239-253.    

Hansen, E. , Björklund, G. & Vinberg, S. (2016). Workplace Health Interventions and Physical Fitness Status among Managers of Small-Scale Enterprises in Norway and Sweden. Health, vol. 8, ss. 1697-1712.    

Svensson, S. , Vinberg, S. & Larsson, J. (2015). External workers' perception of leadership behaviour - a study of Swedish temporary agency workers and contractors. Human Resource Management Journal, vol. 25: 2, ss. 250-266.  

Vinberg, S. , Romild, U. & Landstad, B. (2015). Prevention and rehabilitation in Swedish public sector workplaces: Effects on co-workers’ and leaders’ health and psychosocial working conditions. Work, vol. 52: 4, ss. 891-900.  

Toivanen, S. , Mellner, C. & Vinberg, S. (2015). Self-Employed Persons in Sweden - Mortality Differentials by Industrial Sector and Enterprise Legal Form : A Five-Year Follow-Up Study. American Journal of Industrial Medicine, vol. 58: 1, ss. 21-32.  

Hagqvist, E. , Toivanen, S. & Vinberg, S. (2015). Time strain among employed and self employed women and men in Sweden. Society, Health & Vulnerability, vol. 6, ss. 1-16.    

Vinberg, S. (2014). Workplace-based prevention and rehabilitation programs in Swedish public human service organisations. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 9, ss. 1-1.  

Vinberg, S. & Landstad, B. (2014). Workplace-Based Prevention and Rehabilitation Programs in Swedish Public Human Service Organisations. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 9    

Landstad, B. & Vinberg, S. (2013). Female leaders' experiences of psychosocial working conditions and its health consequences in Swedish public human service organizations. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 4    

Vinberg, S. & Landstad, B. (2013). Kvinnliga ledares arbetsvillkor i en glesbygdskommun – oglamorösa och hindrande för hälsofrämjande insatser?. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 90: 6, ss. 838-847.  

Källmén, H. , Leifman, H. , Hermansson, U. & Vinberg, S. (2013). The Prevalence of Alcohol Prevention Efforts in Swedish Workplaces. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 8: 3, ss. 1-7.  

Vinberg, S. , Gundersen, K. T. , Nordenmark, M. , Larsson, J. & Landstad, B. (2012). Entrepreneurs’ health – the importance of psychosocial working conditions and individual factors. International Journal of Entrepreneurial Venturing, vol. 4: 4, ss. 374-390.  

Nordenmark, M. , Vinberg, S. & Strandh, M. (2012). Job control and demands, work-life balance and wellbeing among self-employed men and women in Europe.. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 3    

Vinberg, S. (2012). Modern working life and inclusion. Vulnerable Groups & Inclusion, vol. 3    

Vinberg, S. & Toivanen, S. (2011). Arbetslivet - en bortglömd arena för jämlika hälso- och arbetsvillkor?. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 88: 4, ss. 328-337.

Larsson, J. , Landstad, B. , Wiklund, H. & Vinberg, S. (2011). Control charts as an early warning system for workplace health outcomes. Work, vol. 39: 4, ss. 409-425.  

Larsson, J. & Vinberg, S. (2010). Leadership behaviour in successful organisations: Universal or situation-dependent? : Universal or situational-dependent?. Total quality management and business excellence (Online), vol. 21: 3, ss. 317-334.  

Landstad, B. J. , Olsson, I. , Millet, P. & Vinberg, S. (2010). Personal Perspectives on Vocational Rehabilitation in Singapore and Sweden. The Asia Pacific Disability & Rehabilitation Journal, vol. 21: 1, ss. 3-25.

Larsson, J. & Vinberg, S. (2009). Så skapas attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. Dagens Juridik,

Larsson, J. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2009). To Control with Health - From Statistics to Strategy. Work, vol. 32: 1, ss. 49-57.  

Vinberg, S. (2008). Hälsa och arbetsvillkor - hinder för kvinnliga ledare i mikroföretag?. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 85: 3, ss. 251-259.

Olsson, I. , Millet, P. , Vinberg, S. , Olsson, G. , Bergroth, A. & Landstad, B. (2008). Social welfare in Singapore and Sweden : Differences in organisational systems of health care, social security and rehabilitation.. International Journal of Disability Mangement Research, vol. 2: 3, ss. 30-38.

Vinberg, S. (2008). Workplace health interventions in small enterprises: a Swedish longitudinal study. Work, vol. 30: 4, ss. 473-482.

Larsson, J. , Vinberg, S. & Wiklund, H. (2007). Leadership, quality and health: using McGregor's X and Y theory for analyzing values in relation to methodologies and outcomes. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 18: 9-10, ss. 1147-1168.  

Bildt, C. , Vinberg, S. & Fjell, Y. (2005). Arbetsmiljöutveckling inom offentlig sektor - Friskare arbetsplatser i Jämtlands län. Arbetsliv i omvandling, : 9

Vinberg, S. & Gelin, G. (2005). Organizational and health performance in small enterprises in Norway and Sweden. Work, vol. 24: 3, ss. 305-316.

Vinberg, S. (2004). Change processes and health outcomes in microenterprises and small public workplaces in rural areas. Finnish journal of rural research and plicy, vol. 12: 4, ss. 151-162.

Sandberg, K. W. , Ivergård, T. K. B. & Vinberg, S. (2004). E-service to citizens and companies in rural areas. The International Journal of the Computer, the Internet and Management, vol. 12: 2, ss. 1-10.

Landstad, B. , Gelin, G. , Malmquist, C. & Vinberg, S. (2002). A statistical human resources costing and accounting model for analysing the economic effects of an intervention at a workplace. Ergonomics, vol. 45: 11, ss. 764-787.  

Landstad, B. J. , Vinberg, S. , Ivergård, T. , Gelin, G. & Ekholm, J. (2001). Change in pattern of absenteeism as a result of workplace intervention for personnel support. Ergonomics, vol. 44: 1, ss. 63-81.

Sandberg, K. W. & Vinberg, S. (2000). Information technology and learning strategies in small enterprises. Behavior and Information Technology, vol. 19: 3, ss. 221-227.

Vinberg, S. , Gelin, G. & Sandberg, K. W. (2000). Information technology levels, competence development and performance in Swedish small business enterprises. Behavior and Information Technology, vol. 19: 3, ss. 201-210.

Vinberg, S. (1997). Arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete med arbets­platsen som utgångspunkt : En utvärderingsstudie av AMoRE-projektet i Jämtlands län. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 74: 8-9, ss. 400-405.

Böcker

Malmquist, C. , Vinberg, S. & Larsson, J. (2007). Att styra med hälsa - Från statistik till strategi. Degerfors : Metodicum

Vinberg, S. , Sandberg, K. W. , Hydén, K. & Schönbäck, C. (2006). Förbättringsprocesser : vägar till arbetsglädje, hälsa och effektivitet. Sundsvall : Mittuniversitetet

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Vinberg, S. (2006). Health and Performance in Small Enterprises : Studies of Organizational Detminants and Change Strategy. Diss. (Sammanläggning) Luleå : Luleå tekniska universitet, 2006 (Doctoral thesis / Luleå Tekniska Universitet : 2006:13)

Kapitel i böcker, del av antologier

Toivanen, S. , Hagqvist, E. , Landstad, B. , Nordenmark, M. , Östergren, P. & Vinberg, S. (2019). Mikroföretagares arbetsmiljö och hälsa med fokus på genus och etnicitet - innovationer för tillsyn. I Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv : Uppdragsforskning med relevans för tillsynsverksamheten. Stockholm : Arbetsmiljöverket (Rapport 2019:7: Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv. Arbetsmiljöverket). S. 43-55.  

Toivanen, S. & Vinberg, S. (2018). Arbete och ojämlikhet i hälsa i vuxenlivet. I Den orättvisa hälsan : Om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd. Stockholm : Liber. S. 335-360.

Julià, M. , Vanroelen, C. , Tarafa, G. , Ollé, L. , Sánchez, E. , Artazcoz, L. , Vinberg, S. & Benach, J. (2015). High quality employment in a regulated labour market is beneficial to workers´health and reduces inequality. I Social and economic policies matter for health equity : Conclusions of the SOPHIE project. Barcelona : Addenda. S. 23-32.    

Vinberg, S. & Warne, M. (2015). Långt hemifrån men nära till alkohol : En studie av arbetets och kontextens betydelse för riskkonsumtion hos kvinnor och män i säsongsanställning. I Sprickor, öppningar & krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 157-177.  

Toivanen, S. & Vinberg, S. (2012). Arbetet och ojämlikhet i hälsa i vuxenlivet. I Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd. Stockholm : Liber. S. 318-345.

Vinberg, S. (2008). Ledarskap för ett hälsosamt arbetsliv : Reflektioner utifrån tre jämtländska projekt. I Arbete, hälsa och kön. Sundvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 90-101.

Vinberg, S. (2008). Mikroföretagande - kön, arbetsvillkor och hälsa. I Arbete, hälsa och kön. Sundsvall : Mittuniversitetet (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 37-49.

Vinberg, S. (2006). Fem goda råd om arbetsplatsutveckling. I Atlantroddarens friskvårdsbok. Stockholm : Sellin & Partner Bokförlag. S. 56-.

Vinberg, S. (2004). David möter Goliat : kontraster mellan mikroföretag och offentliga arbetsplatser avseende förändringsaspekter och sjukfrånvaro. I Företagande och gemenskap : små företags kultur, samverkan och konkurrens. Arbetslivsinstitutet (Arbetsliv i omvandling). S. 65-82.

Vinberg, S. , Sundin, L. & Nilsson, A. (2004). Förändringsarbete med inriktning på arbetsmiljö, hälsa och effektivitet i små företag. I Den hälsosamma arbetsplatsen : från analys till åtgärd. Karlstad : Stress Management Center. S. 165-178.

Konferensbidrag

Vinberg, S. , Tjulin, Å. , Nordenmark, M. , Hansson, J. & Landstad, B. (2021). Små företag och COVID-19 – ledares upplevelser av arbetsvillkor, balans arbete-fritid och hälsa. I Konferensbok FALF 14–16 juni 2021. Västerås : . S. 133--134.  

Vinberg, S. (2020). Småföretag och arbetsmiljö. Paper presented at the FoU-dagen 2020: Framtidens arbetsmiljö är redan här - skapa ett hållbart arbetsliv med SAM. Konferens hos AFA Försäkring, DIGITAL, Oktober 21, 2020.

Tjulin, Å. , MacEachen, E. , Larsson, R. , Bigelow, P. , Vinberg, S. , Selander, J. & White, D. (2019). An International Online Work Disability Policy Course : How a University Partnership Became a Facilitator. Paper presented at the The Work Disability Prevention and Integration (WDPI) 2019, Odense, Denmark, June 4-7, 2019

Vinberg, S. (2019). Sickness presence among Swedish female and male managers. I Working for the greater good.. S. 643--644.

Vinberg, S. , Nordenmark, M. , Hagqvist, E. & Toivanen, S. (2019). Sickness presenteeism among self-employed in Europe. Paper presented at the FALF KONFERENS 2019 Hållbar utveckling i organisationer, Norrköping, 10-12 juni, 2019

Warne, M. , Wall, E. , Carlerby, H. & Vinberg, S. (2018). Alcohol- and drug prevention among seasonal employees at a Swedish ski resort. I 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research : Implementing Health Promotion in the Life Course - User Involvement in Practice and Research.  

Vinberg, S. & Tjulin, Å. (2018). Arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Paper presented at the Jubileum för Rehabiliteringsvetenskap, 4 oktober, 2018, Östersund

Landstad, B. , Hedlund, M. & Vinberg, S. (2018). How managers of small-scale enterprises can create a health promoting corporate culture. Paper presented at the 14th Annual Norwegian Health Sociology Conference, April 19-20, 2018, Trondheim, Norway

Tjulin, Å. , Hagqvist, E. , Vinberg, S. , Eriksson, A. & Landstad, B. (2018). Prerequisites and hindrance in a health-promoting leadership educational intervention : - learning experinces from first line public sector managers. I Implementing health promotion in the life course : - user involvement in practice and research.  

Vinberg, S. , Hagqvist, E. , Toivanen, S. & Nordenmark, M. (2018). Sickness Presence Among Self-Employed In Western Europe – The Importance Of Psychosocial Working Conditions. Paper presented at the EAWOP Small Group Meeting,"To work, or not to work (when sick), that is the question", Klagenfurt, Austria, July 27-28, 2018

Hagqvist, E. , Vinberg, S. & Landstad, B. (2018). The leader identity - a means to experience conflict and constructing balance. I Gender, Work and Organisation International Interdisciplinary Conference ABSTRACTS BOOKLET, 13-16 JUNE 2018.. S. 120--120.

Hedlund, M. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2018). Tightrope walking - external impact factors on workplace health management in small-scale enterprises. Paper presented at the 14th Annual Norwegian Health Sociology Conference, April 19-20, 2018, Trondheim, Norway

Warne, M. & Vinberg, S. (2017). Elefanten i rummet – ett interventionsprojekt med utmaningar. Paper presented at the NORDISKE FOLKESUNDHEDSKONFERENCE, AALBORG, 22-25 augusti 2017

Vinberg, S. & Landstad, B. (2017). Sustainable small-scale enterprises – a case study in Norway and Sweden. Paper presented at the 7th International Community, Work and Family Conference, 25-27 May 2017, Milano

Landstad, B. & Vinberg, S. (2016). BHT i små bedrifter - en fremtidig utfordring. Paper presented at the BHT 2016 Landskonferansen - Framtidens bedriftshelsetjeneste kunnskapsbasert, robust og innovativ, Lillestrøm, 26-28 september, 2016

Toivanen, S. , Harter Griep, R. , Mellner, C. , Nordenmark, M. , Vinberg, S. & Eloranta, S. (2016). Hospitalization due to stroke or myocardial infarction – are there any differences between self-employed individuals and employees?. Paper presented at the Health of small business owners & entrepreneurs - 1st international workshop, Montpellier, France, September 29 and 30, 2016

Landstad, B. , Hedlund, M. & Vinberg, S. (2016). Leader´s view of health promotion workplaces in small-scale enterprises. I Decent Work: 4th Conference Disability Management. Olten, Schweiz : . S. 25-

Landstad, B. , Hedlund, M. & Vinberg, S. (2016). Ledares perspektiv på hälsofrämjande arbete i små företag (Leaders' perspective on workplace health promotion in small enterprises). Paper presented at the FALF 2016 - Inkluderande och hållbart arbetsliv  

Hansen, E. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2016). Ledarfokuserade hälsofrämjande insatser i små företag: resultat och erfarenheter (Leader-based workplace health interventions in small enterprises: results and experiences). I Inkluderande och hållbart arbetsliv - Book of abstracts - FALF 2016. Östersund : . S. 43--44.  

Toivanen, S. , Harter Griep, R. , Mellner, C. , Nordenmark, M. , Vinberg, S. & Eloranta, S. (2016). Sjukhusinläggningar till följd av akuta hjärt-kärlsjukdomar: finns det skillnader mellan egenföretagare och anställda inom samma bransch?. I Book of abstracts - FALF 2016. Östersund : . S. 42--43.  

Warne, M. & Vinberg, S. (2016). Sun, snow, skiing, work and a lot of party – HR leaders and seasonal workers’ views on alcohol and alcohol prevention at a ski resort in Northern Sweden.. I Inkluderande och hållbart arbetsliv : Book of abstracts – FALF 2016. Östersund : . S. 13--14.  

Hansen, E. , Landstad, B. & Vinberg, S. (2016). Work Experience and Health before and after interventions among leaders and employees in small-scale enterprises. I Decent Work: 4th Conference Disability Management. Olten : . S. 26-

Vinberg, S. & Warne, M. (2015). Alcohol use among seasonal employees in SMEs at ski resorts. I Understanding Small Enterprises (USE) Conference 2015 'A Healthy Working Life in a Healthy Business'.. S. 721--728.

Vinberg, S. , Hansen, E. , Markussen, L. & Landstad, B. (2015). Psychosocial working conditions, health and life-style among leaders and co-workers in small-scale enterprises. Paper presented at the Understanding Small Enterprises (USE) 2015, Groningen, The Netherlands, 21-23 October 2015

Vinberg, S. (2014). Workplace-based prevention and rehabilitation programs in Swedish public human service organisations. Paper presented at the 2014 IFDM and the excellence in personal injury management Awards, Meolbourne, Australia, 16-19 November

Landstad, B. & Vinberg, S. (2013). Female leaders’ experiences of psychosocial working conditions, health and vocational rehabilitation in Swedish public human service organizations.. Paper presented at the 12th congress of European Forum for Research in Rehabilitation; 11-14 Sep 2013; Istanbul, Turkey

Vinberg, S. & Landstad, B. (2013). Workplace health interventions in Swedish public sector workplaces. Paper presented at the Forum för arbetslivsforskning konferens 2013 Arbetslivets föränderlighet:Individ-, organisations- och metodperspektiv;17-19 juni 2013; Stockholm, Sweden

Vinberg, S. (2009). Working Conditions and Health Among Female and Male Leaders in Micro-Enterprises. I International journal of rehabilitation research. (International journal of rehabilitation reserach). S. 66--66.

Millet, P. & Vinberg, S. (2007). Locus of Control and its Influence on Employee health in Public and Private Organisations in Sweden. Paper presented at the The XIIIth European Congress of Work and Organizational Psychology; 9-12 May 2007; Stockholm, Sweden

Larsson, J. , Vinberg, S. & Wiklund, H. (2005). Leadership Values for Quality and Health - How does McGregor's X and Y Theory Influences Methodologies and Outcomes?. I Proceedings of the 8th International Conference on Quality Management for Organisational and Regional Development : QMOD 2005 : QMOD 2005 Palermo, Italy 29.06.2005 - 01.07.2005. Luleå : . S. 691--702.

Vinberg, S. (2005). Network for Workplace Health Promotion. Paper presented at the International Developments in Rehabilitation to Work

Vinberg, S. (2005). Small, Healthy and Effective. A longitudinal study of change processes in Swedish small enterprises.. I Proceedings of the 8th International Conference on Quality Management for Organisational and Regional Development : QMOD 2005.. S. 725--736.

Wolvén, L. & Vinberg, S. (2004). Gemeinschaft, Gesellschaft and Leadership in Non-Profit Organizations - A Comparative Study between Non-Profit Organizations and Organizations within the Public and Private Sector in the Northern Part of Sweden.. I EGPA 2004 Annual Conference.. S. 1--24.

Lithander, J. & Vinberg, S. (2003). The King of the Forest as a Money-maker: a case study of entrepreneurship from northern Sweden.. I The Nordic Scottish Universities Network for Rural and Regional Development.. S. 17--34.

Sandberg, K. W. , Vinberg, S. & Pan, Y. (2001). Integrating working learning during changes in information technology. I Engineering psychology and cognitive ergonomics. Vol. 6, Industrial ergonomics, HCI and applied cognitive psychology. Aldershot : . S. 357--362.

Vinberg, S. , Gelin, G. & Sandberg, K. W. (2000). ICT-development, job content and profit levels in small and medium sized enterprises. I Proceedings fra Nordiska Ergonomisälskapets Årskonferanse, 2000.. S. 189--192.

Vinberg, S. , Gelin, G. & Sandberg, K. W. (2000). Networks, ICT level and social consequences – an integrated model for small and medium sized enterprises.. I Proceedings of the XIVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and 44th Annual Meeting of the Human Factors and Ergonomics Association, 'Ergonomics for the New Millennium'. San Diego : . S. 567--570.

Gelin, G. & Vinberg, S. (2000). Networks, ICT-levels and work conditions as determinants of developmental processes in SMEs. I Proceedings NES-2000 - At the gateway to Cyberspace - ergonomic thinking in a new millenium.. S. 181--184.

Sandberg, K. W. & Vinberg, S. (1999). Competence Ergonomics and Learning in Enterprises. I Proceedings of the 10th Year Anniversary of MSc Ergonomics International Conference.. S. 166--172.

Vinberg, S. & Sandberg, K. W. (1999). Models for Competence and Health Development in Small Business Enterprises. I Proceedings 10th Year Anniversary MSc Ergonomics Conference.. S. 178--184.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Vinberg, S. (2003). Healthy Performance in Small Enterprises: Studies of Organizational Determinants. Lic.-avh. (Sammanläggning) Luleå : Luleå University of Technology, 2003 (Licentiate thesis : 2003:33)

Rapporter

Warne, M. , Carlerby, H. & Vinberg, S. (2017). Trygg i Åre – arbetsgivare mot droger : Slutrapport från genomförd forskning i projektet. Östersund : Mid Sweden University  

Vinberg, S. & Landstad, B. J. (2016). Modeller för företagshälsovård i mindre företag : Behovsanpassade insatser med fokus på hälso- och arbetsmiljökompetens hos ledare. Östersund : Mittuniversitetet  

Warne, M. & Vinberg, S. (2015). Alkohol och droger bland säsongsanställda på turistorter. : Medarbetares svar på frågor om alkohol, droger, anställningsvillkor, förebyggande arbete och hälsa. Östersund : Mittuniversitetet  

Malmusi, D. , Borrell, C. , Suhrcke, M. , Toffolutti, V. , O´Campo, P. , Muntaner, C. , Mitchell, C. , Freiler, A. & et al. (2015). Social and economic policies matter for health equity : Conclusions of the SOPHIE project. Barcelona : Addenda  

Vinberg, S. , Larsson, J. , Landstad, B. & Malmquist, C. (2012). Hur påverkas verksamhetens effektivitet och lönsamhet av satsningar på de anställdas hälsa? : En studie av ledarskap och hälsofrämjande processer i två glesbygdskommuner. Östersund : Mittuniversitetet. Institutionen för hälsovetenskap  

Lundgren, B. , Nordberg, M. & Vinberg, S. (2011). Hälsa, humankapital och ekonomisk utveckling : Tre uppsatser om hälsans ekonomiska betydelse framtagna inom projektet ”Folkhälsa och regional utveckling i samverkan" En diskussionsrapport. Statens Folkhälsoinstitut

Lithander, J. & Vinberg, S. (2007). Solo- och mikroföretag i Fokuz : Aspekter på entreprenörskap, tillväxt och arbetsliv bland företag i projektet Verksamhet och kompetensanalys. Östersund : (Arbetsrapport R / Institutet för tillväxtpolitiska studier - ITPS 8).  

Sandberg, K. W. & Vinberg, S. (2003). Utvärdering av verksamheten på Bryggan i Piteå. Östersund :

Vinberg, S. , Staugård, F. & Lindström, U. (1999). Ett traineeprogram som ett verktyg för arbetslivsutveckling : Erfarenheter från första fasen av ett traineeprogram vid Arbetslivsinstitutet i Östersund. Stockholm : Arbetslivsinstitutet (Arbetslivsinstitutets rapporter 1999:6).  

Landstad, B. , Vinberg, S. , Ivergård, T. , Gelin, G. & Ekholm, J. (1999). Förändringar av frånvaromönster vid personalstödjande interventioner på arbetsplatser : Utveckling av en analysmodell för utvärdering av åtgärder. Stockholm : Arbetslivsinstitutet (Arbete och hälsa 15).