Suprokash Hazra

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Matematik och Ämnesdidaktik (IMD)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428463
  • E-postadress: suprokash.hazra@miun.se
  • Rumsnummer: E315
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Matematik

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Hazra, S. & Shukla, S. (2019). Some Generalizations of Kannan’s Theorems via ∑C-function and its Application. Mathematical Modelling and Analysis, vol. 24: 4, ss. 530-549.    

Sidan uppdaterades 2023-01-10