Svante Lovén

Universitetslektor|Senior Lecturer

 • Tjänstetitel: Universitetslektor
 • Akademisk titel: Docent
 • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
 • Telefon arbete: +46 (0)10-1427886
 • E-postadress: svante.loven@miun.se
 • Ort: Sundsvall
 • Anställd vid ämnet: Litteraturvetenskap

Forskningsområden

Science fiction, Viktoriansk litteratur, Litteratur och andra medier

Forskning

Spectacular space: Victorian science fiction and visual culture

Undervisning

Grund, påbyggnads- och avancerad nivå, kreativt skrivande

Övrigt

 • Vetenskapliga publikationer:
 • Recension av Stefan Ekman, Writing landscapes, reading worlds (diss.), Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, vol. 132, 2013, 437-442.
 • Also make the heavens. Virtual realities in science fiction, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, Uppsala 2010, 238 s.
 • “Jaget, landskapet och cybernetiken. Bengt Emil Johnsons ‘Var finns länken?’”, Poetiska världar. 33 studier tillägnade Bengt Landgren, Stockholm and Stehag 2000, 379-391
 • "Even better than the real thing. Counterfeit realities and twentieth century dystopian fiction", Human IT, 5:2–3, 2001, 233–289
 • ”Den tänkande maskinen. Datorerna i science fiction”, Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 28, nr 3-4 1999, 19-38
 • ”Den lockande avgrunden. Senviktoriansk skräckgotik och hoten mot den borgerliga identiteten”, Barbro Kvist Dahlstedt and Sten Dahlstedt, red., Nationell hängivenhet och europeisk klarhet. Aspekter på den europeiska identiteten kring sekelskiftet 1900. Stockholm och Stehag 1999, 227-274
 • Recension av Martin Kylhammar, Frejdiga framstegsmän och visionära världsmedborgare: epokskiftet 20-tal-30-tal genom fem unga och Lubbe Nordström, Tidskrift för litteraturvetenskap, 1995, 3-4, 120-124
 • Skuggornas rike. Mytiska mönster i Heidenstams Endymion och Hans Alienus, , Almqvist & Wiksell International, Uppsala 1993, 260 s.
 • “Två av Almqvists ‘Songes’. En strukturanalytisk studie”, Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 14, 1-2 1985, 40-55

Populärvetenskapliga (litet urval)

 • ”Optimism i stort som smått”, Axess Magasin 2013:6 (recension av W. Patrick McCray, The Visioneers: How a Group of Elite Scientists Pursued Space Colonies, Nanotechnologies, and a Limitless Future, Princeton UP 2013)
 • ”Förtrollande gemenskaper”, Axess Magasin 2013:3 (recension av Michael Saler, As If: Modern Enchantment and the Literary Prehistory of Virtual Reality, Oxford UP 2012)
 • ”Känslan av katastrof, Axess Magasin 2013:1 (recension av Marie-Louise Huet, The Culture of Disaster, Chicago UP, 2011)
 • ”Monumentet Bob Dylan”, Axess Magasin 2011:1
 • ”Undergångsbilder som faller likt glödande hagel” Svenska Dagbladet 2001-05-23 (understreckare)
 • ”Litteraturen som försvarade det kroppsliga” Svenska Dagbladet 2001-02-25 (understreckare)
 • ”Slaget om verkligheten”, Dagens Nyheter 2000-10-16
 • ”Datorn ett elektroniskt Frankensteins monster”, Svenska Dagbladet, 1999-08-07 (understreckare)
 • ”Straffet för att ha skapat en levande maskin”, Svenska Dagbladet, 1999-08-08 (understreckare)
 • ”Arbetarmassan och den djuriska kvinnan”, Svenska Dagbladet 1996-04-18
 • ”En motorväg genom cyberspace” (3 artiklar om det tidiga Internet), 1994-10-09/11/12
 • ”Teknologins nedmontering av jaget”, Svenska Dagbladet 1994-06-23 (understreckare)

Sidan uppdaterades 2022-11-18