Svenbjörn Kilander

Professor

  • Tjänstetitel: Professor
  • Avdelning: Avdelningen för Humaniora (HUM)
  • Telefon arbete: 010-142 86 04
  • E-postadress: svenbjorn.kilander@miun.se
  • Rumsnummer: P2502

Publikationer

Böcker

Kilander, S. (2008). "En nationalrikedom av hälsoskatter" : Jämtland och industrisamhället 1882-1910. Hedemora : Gidlunds förlag

Kilander, S. (1991). Den nya staten och den gamla : en studie i ideologisk förändring = The new state and the old : ideological change in Sweden 1850-1910. Uppsala : Univ. (Studia historica Upsaliensia 164).

Doktorsavhandlingar

Kilander, S. (1981). Censur och propaganda : svensk informationspolitik under 1900-talets första decennier = [Censorship and propaganda] : [Swedish information policy in the early decades of the twentieth century]. Diss. Uppsala : Univ., 1981 (Studia historica Upsaliensia : 121)

Kapitel i böcker, del av antologier

Kilander, S. (2014). Norrlandsfrågan och Sveriges väl. I Makt, myter och historiebruk : Historiska problem i belysning. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter i Humaniora vid Mittuniversitetet). S. 75-93.

Kilander, S. (2011). Luftburen hälsa : Västjämtland och Sverige kring sekelskiftet 1900. I Naturen, kuren & samhället : Vård på sanatorier och kurorter ca 1870-1900. Carlsson Bokförlag.

Kilander, S. (2006). Parantolassa. I Turistin tilat. Tilallisuus modernin matkustajan kokemuksena. Turku : Turun historiallinen yhdistys (Turun historiallinen arkisto).