Thomas Widenstjerna

Doktorand

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • E-postadress: thomas.widenstjerna@miun.se
  • Rumsnummer: P3115
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Statsvetenskap

Bakgrund

Thomas Widenstjerna är statsvetare. 2004 tog han magisterexamen i statsvetenskap vid Mittuniversitetet men har även studerat sociologi och rättsvetenskap vid Mittuniversitetet och Stockholms universitet. Därefter har han arbetat vid Migrationsverket och Arbetsförmedlingen med varierande arbetsuppgifter fram till 2008 då han antogs som doktorand vid Mittuniversitetet i Östersund

Forskningsområden

Thomas främsta forskningsområde är ett pågående arbete med doktorsavhandlingen ”Vem väljer Vem” i vilken de politiska partiernas nomineringsprocesser undersöks. Utgångsläget för arbetet är att undersöka vilka kriterier partierna har i kandidaturvalsprocesserna och om och i så fall vilken utsträckning personlig identifikation i form av homosociala mönster och personliga nätverk påverkar möjligheten att nomineras till politiska uppdrag. I sin forskning berör han också lokalpolitik och politiska partier i olika perspektiv.

Undervisning

Huvudsakligen undervisar Thomas i offentlig förvaltning men även i politisk teori såväl inom statsvetenskapliga program som fristående kurser.

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Widenstjerna, T. (2020). Vem väljer vem och varför? : Om betydelsen av homosocialitet och personliga kontakter i partiers nomineringsprocesser. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 311)