Tony Backlund

Supporttekniker|Supporttekniker

  • Tjänstetitel: Supporttekniker
  • Annan titel: Supporttekniker
  • Ansvarsområde: Campus Östersund
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428667
  • E-postadress: tony.backlund@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 8
  • Rumsnummer: G2308
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2022-08-17