Torbjörn Engh | miun.se

Torbjörn Engh

Säkerhetssamordnare

  • Tjänstetitel: Säkerhetssamordnare
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428997
  • E-postadress: torbjorn.engh@miun.se
  • Rumsnummer: G2312
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2022-11-18