Tor Hammer

  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428160
  • E-postadress: tor.hammer@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Sociologi

Min avhandling är en djupdykning i och kritik av vänsterpopulismens idévärld med ett speciellt fokus på Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes teorier om populism.

Bakgrund

BA i Politics with International Relations ifrån University of York, England 2016
MA i International Political Economy ifrån University of York, England 2018

Forskningsområden

Utöver mitt intresse i samtida teorier om populism är jag också intresserad av kritisk teori, ekonomikritik och hundar.

Undervisning

Introduktion till sociologi

Sociologins klassiker

Handledning B-Uppsatser

Samtida Kritisk Teori

Sidan uppdaterades 2023-02-20