Ulrika Lif

Ulrika Lif

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46101428166
  • Mobiltelefon arbete: 072-5065821
  • E-postadress: ulrika.lif@miun.se
  • Rumsnummer: MF407c
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Litteraturvetenskap

Bakgrund

Undervisning litteraturvetenskap (Mittuniversitetet 2005-)
Forskarutbildning litteraturvetenskap (Åbo Akademi pågående)

Forskningsområden

Lars Ahlins författarskap
Skönlitteratur/humaniora och hälsa

Forskning

Artikelavhandling om återkommande gestaltning av skam, religiös och icke-religiös ritual, djurmisshandel och en transformerande Sofiamystik i Lars Ahlins författarskap. Nämnda motiv sammanstrålar i en hos Lars Ahlin karakteristisk, kristen jämlikhetsvision. Analysen görs i relation till exempelvis tidigare Ahlinforskning samt Dostojevskijs "Bröderna Karamazov".

Undervisning

Litteraturvetenskap/Kreativt skrivande

Övrigt

Mentor Supported Education 

Lika villkorsombud HSV

Manus för kortfilm: "Vacuum", 2005. Festivalvisning: Göteborg Film Festival 2005 & Umeå Filmfestival 2005. "Kulörta lyktor", 2008 (medförfattare). Festivalvisning: Göteborg Film Festival 2008. TV-visning: SVT2 2009 & SVT1 2010, 2011 och 2014.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kristiansen, L. , Lif, U. & Asklund, H. (2017). Experiences on Participation in Literary Activities : Intellectual Stimuli Empower People with Mental Health Problems. Open Journal of Nursing, : 7, ss. 1307-1323.    

Lif, U. (2009). Litterär estetik för skapelsens sprängda pärlor. Provins, : 2, ss. 53-57.

Kapitel i böcker, del av antologier

Lif, U. & Asklund, H. (2020). Den ohållbara människan bakom diagnosen : Om litterära aktiviteters värde, funktion och komplexitet i vård och socialt arbete. I Kulturell hållbarhet - vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Stockholm/Göteborg : Makadam Förlag. S. 115-135.

Lif, U. (2020). "Väck upp hjärtat från döden" : Britt-Maris ritualer i Lars Ahlins Kanelbiten. I Rituella rum och heliga platser : Historiska, samtida och litterära studier. Skellefteå : Artos & Norma bokförlag. S. 217-243.

Lif, U. (2018). Ansikte mot ansikte med visheten : Sofiamystik hos Lars Ahlin. I Kvinnor och andlighet i norr : Historiska och litterära perspektiv. Skellefteå : Artos & Norma bokförlag. S. 89-117.

Lif, U. (2018). Dostojevskij, Ahlin, djuren - och jämlikheten. I Norrlandslitteratur : ekokritiska perspektiv, Göteborg, 2018. Göteborg : Makadam Förlag. S. 94-113.

Lif, U. , Asklund, H. & Kristiansen, L. (2016). LIFEHOPE Litteratur – en studie om ”makten att” berätta och berättelsens kraft. I Makten att berätta : om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 32-43.

Konferensbidrag

Lif, U. & Asklund, H. (2019). Den ohållbara människan bakom diagnosen : Om litterära aktiviteters värde och funktion i vård och socialt arbete. Paper presented at the Existential Medical Humanities, Södertörns högskola, Stockholm, 7-8 november, 2019