Ummis Jonsson

Spara favorit

Bakgrund

Ummis har undervisat på socionomutbildningen sedan 2002. Hon är auktoriserad socionom och magister i socialt arbete med snart 35 års yrkeserfarenhet från socialt arbete.

Ummis har arbetat inom missbruksvård, varit föreståndare för särskilt boende och kurator inom habiliteringen samt socialsekreterare med inriktning barn, ungdom och familj. Hon har också varit projektledare inom medborgarinflytande i socialt utsatt stadsdel samt arbetat med Brottsförebyggande Råd.
Inom avdelningen för socialt arbete arbetar Ummis med kurser i Handledd fältförlagd utbildning, samtalsgrupper inom PPU samt Handledarutbildning på AV-nivå.

Ummis är ordförande i SACO-S/SULF-styrelsen vid Mittuniversitet och representerar SACO-S/SULF vid olika samverkansorgan inom universitetet. Ummis ingår även i valberedningen för SULF förbundsstyrelse.

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Lundgren, M. , Sjöstedt Landén, A. , Olofsson, A. , Lexhagen, M. & Jonsson, U. (2016). #miunjubfest - att berätta en historia och att skriva historien. I Makten att berätta: om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 24-31.  

Övrigt

Svensson, J. , Jönsson, J. H. , Israelsson, M. , Kamali, M. , Kaffrell-Lindahl, A. , Espvall, M. , Blid, M. , Miller, E. & et al. (2016). Socialtjänsten ska inte fungera som angivare : Svenska Dagbladet. (Svenska Dagbladet).