Urban Karlsson

Ingenjör|Engineer

  • Tjänstetitel: Ingenjör
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428447
  • E-postadress: urban.karlsson@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 8 (Hus G)
  • Rumsnummer: G3313
  • Ort: Östersund

Arbetsuppgifter

Jag tillhör Serviceenheten, en enhet inom Avdelningen för infrastruktur (INFRA).
Arbetsuppgifterna består av IT-support, installation av datorer och programvaror, uppstartshjälp mm.

Sidan uppdaterades 2022-11-18