Urban Karlsson

Spara favorit

Arbetsuppgifter

Jag tillhör IT-avdelningens grupp "Användarstöd".
I arbetsuppgifterna ingår, bland mycket annat, installation och underhåll av datorer och programvaror i datorsalar och för personal.