Fredrik Wigdén

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

Hej och välkommen till Fredrik Wigdén. Jag arbetar som arbetslivskoordinator och projektledare vid avdelningen för forskning och utbildningsstöd FUS. Jag ansvarar bland annat för några av universitetets projekt:

Utredning Digital lärmiljö - Blended Learning:
Studenter och lärare upplever periodvisa/intermittenta brister och svårigheter när det gäller att genomföra undervisning där distansstudenter deltar enskilt eller tillsammans med campusstudenter (simultant). Man har vid flera tillfällen, och från flera avdelningar, försökt att utreda vart de eventuella problemen finns men det har inte varit möjligt att få ett helhetsperspektiv på problematiken.
På uppdrag av förvaltningschef Håkan Stenström tillsattes jag som projektledare på 25 % för att utreda styrkor och svagheter i vår nuvarande digitala (och fysiska) lärmiljö.

Kompetenskontraktet 2.0:
Ett projekt som på Mittuniversitetets webbplatser ska kunna synligöra möjliga samarbeten med företag och organisationer rörande exempelvis examensarbeten, praktikplatser, studiebesök, föreläsningar etc.

Mötesplats Campus:
Vi genomför terminsvis mässor i Sundsvall och Östersund där våra studenter ges möjlighet att träffa regionens arbetsgivare. Denna mässa är dock begränsad till en gång per termin och ort. I digitaliseringsprojektet vill vi skapa en digital version av mässan där studenter och potentiella arbetsgivare kan träffas alla dagar i veckan. Genom detta projekt bidrar Mittuniversitetet till regionernas utveckling samt att vi skapar bättre förutsättningar för våra stundeter att bli attraktiva på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Jag har tidigare drivit flera företag med inriktning mot IT, affärs och verksamhetssystem samt media och kommunikationslösningar.

2005 föddes min andra son med flera grava funktionsnedsättningar, jag ville lära med om pedagogik och specialpedagogik för att på bästa sätt kunna stötta min son. Jag valde då att ge bort mina företag till tidigare anställda och har därefter, under ca 10 års tid arbetat inom gymnasieskolan, både som lärare och rektor.

Något jag brinner för är att identifiera, och genomföra förändringar i lärmiljön, gärna med hjälp av teknik och IKT, som skapar förutsättningar för alla, oavsett bakgrund, funktionsnedsättning etc. att nå så långt som möjligt.

Övrigt

Kandidatexamen i Pedagogik.

Sidan uppdaterades 2023-09-21