Regler för salstentamen på annan ort | miun.se

Regler för salstentamen på annan ort

För att öka rättssäkerheten och underlätta administrationen kring salstentamen på annan ort finns det universitetsgemensamma regler och riktlinjer.

 Ekonomi

Sidan uppdaterades 2021-12-08