Regler för salstentamen på annan ort

För att öka rättssäkerheten och underlätta administrationen kring salstentamen på annan ort finns det universitetsgemensamma regler och riktlinjer.

 Ekonomi

Du som är student och läser kurstillfällen med studieformen Distans med eller utan träffar berörs av riktlinjerna.

Så här påverkar reglerna dig:

Du kan bara göra salstentamen på annan ort på de Lärcentra som universitetet har avtal med, om du inte väljer att tentera vid några av våra campus. Om du vill göra salstentamen på andra lärosäten än ditt eget, måste du själv kontakta det lärosäte där du vill tentera. Du betalar själv eventuella avgifter som kan förekomma.

Du har även möjlighet att själv kontakta annat universitet eller högskola och skriva där i de fall de tar emot externa studenter. Eventuella kostnader som tillkommer måste du stå för själv.

För dig som studerar utomlands kan du bara göra salstentamen på annan ort på Svenska ambassader, konsulat eller universitet som Mittuniversitetet har utbytesavtal med. Du får själv ordna med plats och kontaktperson. Tentamen måste skrivas samma datum och tid som på campus.

Saltstentamen på annan ort kommer att ske på vardagar och på den tid de övriga kursarna tenterar på. Anmälan till tentamen ska göras i Ladok på webb.

Läs mer om salstentamen på annan ort