Salstentamen på annan ort (STAO)

Som student vid Mittuniversitetet kan du alltid tentera på våra campus i Sundsvall eller Östersund, läser du distanskurser så finns det även möjlighet att tentera på annan ort. Tentamen måste alltid skrivas samma datum och tid som på campus.

Kontakt

Tentamen på annan ort

Tentamen på annan ort

Sidan uppdaterades 2024-03-15