Handledning i akademiskt skrivande

Du som behöver stöd i att skriva akademiska texter kan få hjälp av Mittuniversitetets skrivhandledare. Här kan du boka tid med en av studieverkstadens skrivhandledare.

  • Ange vad du önskar få hjälp med så tydligt som möjligt när du bokar tid.
  • Fundera över vilken typ av frågor du vill ställa om din text under samtalet. Skriv även gärna ner dina frågeställningar och ta med dessa anteckningar till handledningstillfället.
  • Om lärare eller handledare redan har givit respons på din text är det till hjälp om denna återkoppling finns till hands vid handledningstillfället. 
  • Var aktiv under samtalet och ta gärna anteckningar; be om förtydliganden vid eventuella oklarheter.
  • Tänk på att din text troligen inte kommer att bearbetas i sin helhet.  
  • Om ytterligare handledningstillfällen bokas förväntas du själv ha arbetat med din text mellan tillfällena. Gå därför igenom dina anteckningar och använd dessa för att självständigt bearbeta resten av texten; vänta inte till nästa handledningstillfälle. 
  • Kom ihåg att man enbart får boka ett handledningstillfälle i veckan per person eller skrivpar.

Sidan uppdaterades 2024-06-18