Mittuniversitetets bibliotek är öppet för allmänheten. Om du är 18 år eller äldre kan du ansöka om ett lånekonto hos oss. Studenter vid Mittuniversitetet tilldelas automatiskt ett bibliotekskonto, medan övriga behöver fylla i formuläret nedan för att ansöka om ett konto.

Kontouppgifter


Observera att du måste vara 18 år eller äldre för att kunna registrera kontot.


Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt och innehålla versaler, gemener och siffror. Inga specialtecken.

Hembibliotek

Namn


Adress


Kontaktinformation


Låneregler


Bibliotekskonto

 

För att kunna ansöka om bibliotekskonto hos oss krävs att du har fyllt 18 år och kan visa upp giltig ID-handling. Bibliotekskonto får du utan kostnad. När du registrerar ditt bibliotekskonto bekräftar du att du tagit del av bibliotekets låneregler och förbinder dig att följa dem samt hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Meddela oss alltid adress- och namnändringar. E-postadressen är särskilt viktig eftersom vi skickar kvitton, samt meddelande om reservationer och försenade böcker via e-post. Du ansvarar för att dina kontaktuppgifter hålls uppdaterade.

 

Sekretess och hantering av personuppgifter

 

När du skaffar ett bibliotekskonto samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i ett personregister, utifrån dataskyddsförordningen (”GDPR”). Dina uppgifter kommer inte användas i något annat sammanhang än inom bibliotekets verksamhet samt inom universitetets uppföljningsverksamhet.

Biblioteket behandlar personuppgifter om dig med ditt samtycke i syfte att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, samt för att kunna kontakta dig om du inte lämnat tillbaka dem i tid, meddela dig när en reserverad bok är klar för hämtning, samt kunna skicka kvitton. De medier som du lånar eller reserverar via ditt bibliotekskonto registreras i bibliotekets datasystem. Dessa uppgifter är konfidentiella, vilket innebär att ingen obehörig kan ta del av dem. När lånat material är återlämnat eller eventuella skulder är betalda, raderas dessa uppgifter permanent från ditt bibliotekskonto.

Mittuniversitetet är en myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. Universitetet kommer därför även att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning. Om någon begär ut en allmän handling som innehåller dina personuppgifter kan Mittuniversitetet komma att lämna ut dessa. Detta om handlingen inte ska/kan beläggas med sekretess. Uppgifterna lagras så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig som låntagare, vänligen kontakta Mittuniversitetets dataskyddsombud. Vill du uppdatera dina låntagaruppgifter, kontakta biblioteket. Du har också rätt att, efter att lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade, få dina personuppgifter raderade från låntagarregistret.

Mittuniversitetet är personuppgiftsansvarigt för bibliotekets och övriga delar av organisationens behandling av personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta dataskyddsombudet om du vill ha mer information om vilka personuppgifter Mittuniversitetet har registrerat om dig, hur de används eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar till dem eller raderar dem där så är möjligt. Klagomål över vår hantering av personuppgifter kan alltid göras till Integritetsskyddsmyndigheten. För att läsa mer om Mittuniversitetet hanterar dina personuppgifter och för att kontakta dataskyddsombud besök https://www.miun.se/personuppgifter eller ring tel. 010-142 80 00 vxl.

 

Lån

 

Återlämningsdatum bestäms vid lånetillfället och varierar för olika material. Böcker som det inte är kö på lånas automatiskt om upp till 150 dagar.. En förvarning om att boken måste återlämnas skickas till din e-postadress. Du får inget meddelande om att lånet har förlängts.

Lånetiderna anges på utlåningskvittot som skickas ut via e-post vid lånetillfället och du kan hålla dig uppdaterad om ändringar via Mina sidor - Se dina lån och reservationer.

Materialet måste lämnas tillbaka till biblioteket innan lånetiden går ut och i oskadat skick. Du är alltid själv ansvarig för att se till att böckerna kommer tillbaka i tid, oavsett om du är bortrest eller sjuk.

Du kan återlämna själv i någon av våra återlämningsautomater eller återlämna i våra informationsdiskar när biblioteket är öppet. Om biblioteket är stängt kan du återlämna i särskilda återlämningsfack utanför något av våra bibliotek. Lämnar du tillbaka material där efter det att biblioteket stängt för dagen så blir inte återlämningen registrerad förrän dagen där på och din eventuella förseningsavgift räknas fram till den dagen. När boken återlämnats i vårt system får du ett återlämningskvitto skickat till din e-post.

Du kan inte låna hem tidskrifter eller referensmaterial.

Du som är distansstuderande och inte bor i eller runt tätorterna kring Mittuniversitetets campus kan få material skickat hem till dig. Universitetsbiblioteket bekostar då frakten till dig men du måste själv stå för fraktkostnaden tillbaka till oss. Vi skickar inte material utanför Sverige. Se vidare vår information till distansstudenter.

 

Reservationer

 

Du får reservera utlånat material från båda våra campusbibliotek. Låntagare som är i biblioteket har dock företräde till de böcker som finns på hyllorna. Vi skickar ut ett meddelande när din reservation har kommit. Materialet kan hämtas från väntehyllan inom 3 arbetsdagar från datumet på meddelandet. Sedan går materialet vidare till nästa person på kö.

 

Lån från andra bibliotek, fjärrlån

 

Vi fjärrlånar till studenter och personal vid Mittuniversitetet samt studenter och forskare vid andra universitet och högskolor. Läs mer om fjärrlån.

 

Försenade lån

 

När du lämnar tillbaka ett lån för sent får du betala en förseningsavgift (se prislistan).

Det är alltid ditt eget ansvar att själv hålla reda på lånetiden med hjälp av lånekvittot och Mina sidor på webben. Biblioteket tillhandahåller en service att skicka påminnelser och kravbrev, men vi garanterar inte att dessa alltid når dig.

Du kan bli spärrad från ytterligare lån och omlån om din förseningsavgift överskrider den gräns som satts av universitetsbibliotekets ledning.

 

Ersättning av skadat eller borttappat material

 

När lånetiden gått ut skickar vi kravbrev. Efter tre krav blir du ersättningsskyldig för det du lånat. För att ersätta materialet får du betala en schablonsumma (se prislistan) eller ersätta med ett nytt exemplar. Schablonsumman skall täcka nytt inköp samt vår arbetskostnad. Förseningsavgift tillkommer. Om du återlämnar materialet avskriver vi denna summa och du behöver bara betala förseningsavgiften. Material som är skadat ska ersättas genom nytt inköp av låntagaren om möjligt, i annat fall debiterar vi enligt schablonsumman, (se ovan). För särskilt värdefullt material debiterar biblioteket den faktiska kostnaden för ett nytt inköp

Även om du har betalat ersättning för materialet tillhör det fortfarande biblioteket och ska återlämnas om det återfinns.

 

Överträdelser och omprövning av beslut

 

Den som bryter mot ovanstående regler och som inte rättar sig efter tillsägelse, kan avstängas från lånerätten och tillträde till det fysiska biblioteket och/eller dess resurser, för viss tid. Beslut om avstängning fattas av bibliotekschefen. För universitetsanställda och studenter gäller särskilda disciplinregler i arbetsrätten och enligt 10 kap. 1§ högskoleförordningen, liksom MittNets regler för nyttjande av lärosätets datorer.

Den som är missnöjd med beslutet som fattats med stöd av dessa regler har rätt att få frågan bedömd av förvaltningschefen. För vidare prövning hänvisas till Högskoleförordningen.

Sidan uppdaterades 2023-10-06