Du som har en läsnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur när du studerar på högskola eller universitet.

Talböcker

Vad är en läsnedsättning?

Läsnedsättning innebär att man har svårt att läsa tryckt text. Som läsnedsättning räknas till exempel läs- och skrivsvårigheter, synskada, rörelsehinder, hörselskada, autism, adhd och tillfällig läsnedsättning.

Myndigheten för tillgängliga medier producerar anpassad kurslitteratur till dig som studerar på högskola och universitet.

Hjälp med talböcker

Biblioteket hjälper dig att få en inloggning till Legimus för att ladda ner talböcker. Talböcker kan du läsa i Legimus-appen, i ett läsprogram eller via webbläsare på Legimus.se. Vi visar hur man gör. Boka en tid för för registrering av talbokskonto.

 

Boka ett introduktionssamtal

Observera! Pga. Covid-19 har vi enbart introduktionssamtal på distans via Zoom. Länk till bokning.

 

Beställ talböcker som inte finns inlästa

Om du behöver en bok som inte finns i Legimus kan du beställa en nyinläsning. Du kan enbart beställa obligatorisk kurslitteratur. Det tar 6-10 veckor att få en bok inläst, så du behöver vara ute i god tid.

 

Ladda ner talsyntesen TorTalk

Som student på Mittuniversitetet kan du ladda ner talsyntesen TorTalk. Den finns för PC och Mac och kan läsa alla sorters texter, så som e-böcker, PDF:er och inskannad text. Markera texten på skärmen och få den uppläst. Ladda ner TorTalk.

Samordnare

Om du har en funktionsnedsättning kan du få hjälp av Mittuniversitetet med till exempel anteckningshjälp, tekniska hjälpmedel och längre tentatid. För detta behöver du kontakta en samordnare. Varje campusort har en sådan, se Mittuniversitetets sida om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning.

Resursrum

Resursrummen finns för dig som har en läsnedsättning av något slag. Här finns datorer med program som hjälper dig att läsa och skriva. 

Läs mer om våra resursrum här.

Kontaktpersoner för talböcker