Nätverksträff om forskningskommunikation genom utställningar

Fre 07 okt 2022 11:11

Biblioteket står värd för årets träff för nätverket forskningskommunikation genom utställningar i högskole- och universitetsbibliotek.

Gamla bildbanksbilder

Den 12-13 oktober välkomnar universitetsbiblioteket kollegor från Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Svenska barnboksinstitutet och Örebro universitet, som värd för årets träff i nätverket för forskningskommunicerande utställningar i högskole- och universitetsbibliotek.

Inbjudna gästtalare är Maja Pelve, Uppsala universitet, Sofia Eriksson-Bergström, Mittuniversitetet och Brian Johnston, Mittuniversitetet.

Nätverksträffens webbsida

Under åren 2020-2022 har Mittuniversitetets bibliotek drivit ALP-projektet "Miun Research Exhibition: upplevelsebara forskningsutställningar i bibliotekets digitala och fysiska rum" som avsett att etablera nya former för att kommunicera lärosätets forskning såväl som bidra till att skapa ett attraktivt campus.

ALP-projektet Miun Research Exhibition

Sidan uppdaterades 2023-01-24