”Solberg” ur serien #fromproject (2014).
Foto: Linda Maria Thompson, ”Solberg” ur serien #fromproject (2014).

Upplev forskning på ett nytt sätt

Se panelsamtalet från invigningen

Boreala bilder - en webbaserad utställning

Tänk att få uppleva den spännande forskning som sker innanför universitetets väggar på ett sätt som både kittlar nyfikenheten och stimulerar kunskapstörsten. Mittuniversitetet erbjuder den möjligheten genom projektet Miun Research Exhibition, som tar kommunikationen kring forskning till en helt ny nivå. 

Projektet utvecklar metoder och arbetsformer för att bygga utställningar baserade på aktuell forskning, och presenterar sedan dessa både i fysiska och digitala rum. Tanken är att forskning från olika ämnesfält ska kläs i en mer upplevelsebar form genom att gestalta valda delar av den.

Det övergripande temat för de utställningar som produceras under projekttiden är skog och hållbar utveckling. Senare utställningar kommer att kunna belysa helt andra ämnesvinklar och variera i omfång. 

Projektet pågår från 1 januari 2020 till 31 december 2022.

Läs mer om den fysiska utställningen

Läs mer om den webbaserade utställningen

Projektledningsgrupp

Projektledare: Mikael Reberg (UB, universitetspedagogisk utvecklare, från 210801)
Helen Asklund (FUS, universitetspedagogisk utvecklare), Carola Nordbäck (HSV, universitetslektor), Maria von Essen (UB, bibliotekarie), Linda Maria Thompson (DES, universitetsadjunkt), Victoria Engholm (KOM, kommunikatör).

Följ utvecklingsarbetet!

Här nedan publicerar vi fortlöpande information om aktiviteter i projektet. Du finner även relaterade inlägg på Instagram under hashtaggen #miunresearchexhibition samt på instagramkontot Boreala bilder.

Följ oss på instagram

Kontakt

Mikael Reberg

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

010-1428477