Ons 22 nov 2023 15:16

På Universitetsbiblioteket hjälper vi studenter som behöver få sin kurslitteratur inläst som talbok att få ett konto i Legimus. Du som lärare eller handledare kan hänvisa dina studenter till oss på biblioteket för frågor om talböcker.

Student med hörlurar

Studenter med funktionsnedsättning har möjligheten att få tillgång till inlästa böcker genom databasen Legimus. För att få tillgång till denna tjänst vänder studenten sig först till biblioteket för ett talbokssamtal. Under samtalet diskuterar vi studentens behov och om hen uppfyller kraven för att få ett Legimuskonto. Mer detaljerad information om vilka studenter som är berättigade till denna tjänst och hur man går till väga finns tillgänglig på bibliotekets webbsidor om talböcker. 

Tor Talk talsyntes 

Talsyntesen TorTalk erbjuds till alla studenter som studerar på Mittuniversitetet. TorTalk finns att ladda ner för PC eller Mac och läser all text på en datorskärm, tex artiklar, PDF:er och e-böcker. 
Personal på Mittuniversitetet kontaktar IT-support för att få tillgång till TorTalk. 

Vill du veta mer?

Boka ett talboksamtal

Kontakt biblioteket läsnedsättning

Vem kan låna talböcker?

Boka hjälp med studieteknik

Ladda ner Tor Talk


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-11-23