Läs om hur du får tillgång till program under studietiden som t.ex. Azure Dev Tools for Teaching, Office 365, Matlab, SPSS, Teams, Tortalk.

Utöver programvarorna som listas nedan hittar du fler programvaror här.

Azure Dev Tools for Teaching (ADT4T)

(före detta Microsoft Imagine/Dreamspark)

Infrastrukturavdelningen har för hela Mittuniversitetets räkning tecknat ett avtal med Microsoft om ADT4T. I korthet innebär detta att samtliga studenter och undervisande personal vid Mittuniversitetet får tillgång till Microsofts utvecklingsplattform för utbildnings- och forskningsbehov och då exempelvis operativsystem från Windows. Office-paketet finns inte tillgängligt för nedladdning via Azure Dev Tools for Teaching. En av förutsättningarna är att de används i testsyfte eller för icke kommersiellt bruk.

Du kan enbart installera programmet i en dator och har enbart tillgång till Azure Dev Tools for Teaching under tiden du är aktiv student eller har en anställning på universitetet. Du har rätt att nyttja de installerade programmen även efter avslutade studier men kan inte ladda ner eller begära nya licensnycklar.

Nedladdningstjänsten ligger helt utanför Mittuniversitetet, så Infrastrukturavdelningen och Helpdesk kan inte tillhandahålla någon support för den tekniska lösningen. 

Allmänna Frågor och svar

Gå till Azure Dev Tools for Teaching för att logga in.
För att logga in, klicka på Sign in/Logga in. Studenter loggar in inloggningsuppgifterna för Studentwebben. 

 

Office 365

Office 365 (O365) är en molnbaserad plattform med verktyg för att arbeta var som helst och på olika plattformar. Den innehåller förutom kontorsprogram (Word, Powerpoint, Excel, Outlook e-post och Outlook kalender), även flera andra tjänster som exempelvis program för att diskutera, utbyta idéer, planera, samarbeta och dela dokument. Alla aktiva studenter på Mittuniversitetet får tillgång till Office 365. Startdatum för detta är vårterminen 2021.


Läs mer om hur du kommer igång med Office 365.

Läs mer i användarreglerna hur du får använda Office 365.

 

Teams för studenter

Teams är ett verktyg för möten och samarbeten med andra via Internet. Alla studenter har åtkomst till Microsoft Teams med sitt MIUN-konto. Du kan använda Teams för att exempelvis ha möte med en grupp deltagare. Du kan också skapa ett team för ett mer långvarigt samarbete med en grupp deltagare. Gruppchatten kan användas för mer kortlivade diskussioner. 

Läs mer om hur du laddar ner och använder Teams här!

  

Mathworks Matlab

Som student vid Mittuniversitetet har du möjlighet att installera Matlab på din privata dator. Du behöver ett konto hos Mathworks för att kunna ladda ner programvaran samt för att kunna aktivera licensnyckeln.

Se guide för att Skapa konto hos Mathworks och ladda ner program.

Både studenter och anställda har dessutom tillgång till flera MATLAB-utbildningar som ges av MathWorks. Efter avslutad kurs har du möjlighet att få ett kursbevis utställt från MathWorks. För mer information och registrering använd denna länk.

SPSS Statistics

Som student vid Mittuniversitetet har du möjlighet att installera programvaran SPSS på din privata dator. Detta kräver att du har en PC eller en Mac. För att få tillgång till programmet, vänligen skicka ett ärende till IT-helpdesk alternativt ta kontakt med kursansvarig. SPSS finns också installerat i vissa datorsalar på Campusorterna.

Talsyntesen Tortalk

Läs med öronen. TorTalk finns för PC och Mac och kan läsa alla sorters texter; e-böcker, PDF:er och inscannad text. Markera text på skärmen och få den uppläst. Du kan välja mellan runt 60 olika röster och 20 olika språk i talsyntesen. 

Du hittar fler röster och språk samt manual och videofilmer på följande sidor

 

Ladda ner program

 

OnTheHub

På OnTheHub hittar du akademiska programvaror till rabatterat pris.
Logga in genom att klicka på Logga in-knappen under Enkel inloggning, använd ditt studentkonto.

Till webshoppen

Kontakt

Läs mer