Kvalitetsarbete och kvalitetsindex

Två viktiga ingredienser i bibliotekets kvalitetsarbete är Kvalitetsindex som tas fram årligen och bibliotekets enkät till studenter och anställda som genomförs vartannat år.

Universitetsbibliotekets enkät maj/juni 2017

Kvalitetsindex

Uppdraget med att hitta fram till ett kvalitetsindex för universitetsbiblioteket finns i Mittuniversitetets utvecklingsplan 2009-2012. September 2009 presenterades ett förslag på data och indikatorer samt uträkning som leder fram till ett index för biblioteket, uträkningen testades på siffror från 2008 års verksamhet. Januari 2010 gjordes en "körning" för år 2009 som presenterades i februari. Därefter har vissa justeringar gjorts inför varje nytt år beroende på hur verksamhetens uppdrag förändrats.

Inför 2017 har en större omarbetning av indexet genomförts. Indikatorer har tagits fram som i större utsträckning visar på förutsättningar samt på den bredd av verksamhet som finns i UB:s regi. 2017 års indexuträkning bygger på siffror för 2016 vilket medför att det finns nya indikatorer där UB inte haft tillgängliga data, dessa indikatorer är gråmarkerade i index-dokumentet. Ett par gråmarkerade indikatorer återstår att ta med i beräkningen under år 2018.