En datahanteringsplan är ett formellt dokument som beskriver hur datamaterial ska hanteras under ett forskningsprojekt och vad som ska ske med denna data efteråt. Datahanteringsplaner ska bevaras och diarieföras i samma ärende som övriga administrativa handlingar i ett forskningsprojekt.

Kontakt

Frågor om forskningsdata

Frågor om forskningsdata

Sidan uppdaterades 2022-08-25