Forskningsetiska rådet

Mittuniversitetets forskningsetiska råd har till uppgift att sprida information om forskningsetik samt att underlätta forskningsetiska bedömningar av forskning och studentarbeten vid universitetet.

Gamla bildbanksbilder

Sidan uppdaterades 2024-05-20