Du som behöver stöd i att skriva akademiska texter kan få hjälp av Mittuniversitetets skrivhandledare.

penna, papper, skriva

Handledningens syfte är att hjälpa dig att utvecklas vidare i din skrivprocess; den bör således betraktas som ett komplement till det stöd som ges av lärare och handledare (och är inte avsedd för att snabbt åtgärda inlämningsuppgifter). Vi erbjuder både individuell handledning och stöd till skrivarpar. Boka en tid i kalendern nedan. Handledning av distansstudenter genomförs främst via Zoom. 

Vi kan hjälpa dig med att:

  • hitta en lämplig akademisk stil (undvika talspråk och onödigt tillkrånglat språk).
  • reda ut språkfrågor avseende exempelvis grammatik och skiljetecken.
  • skapa sammanhängande texter.
     

Vad vi inte kan hjälpa dig med:

  • Återkoppling på ämnesinnehåll.
  • Korrekturläsning eller rättning av texter.

Drop-in, studenter

På vardagar under terminstid klockan 13.00–14.30 finns möjlighet till språkhandledning utan tidsbokning vid Studieverkstaden i Universitetsbibliotekets lokaler på båda campus. För tillfället är denna drop in-handledning endast tillgänglig online via Zoom pga Corona-viruset. Länkar till Zoomrummen finner du på sidan för studieverkstaden.

Boka tid, studenter

Som student kan du boka en tid med en skrivhandledare antingen på campus eller på distans genom att klicka på knappen nedan och hitta en tid som passar dig i skrivhandledarnas kalender. Tiderna i bokningskalendern är synliga två veckor framåt. Högst ett inbokat handledningstillfälle per vecka är tillåtet för individer eller skrivargrupper. Ett inbokat handledningstillfälle som inte avbokas räknas som veckans tillåtna även om du inte närvarar. Du kan således inte boka ett nytt mötestillfälle i samma vecka ifall du missar ditt redan inbokade. 

Boka skrivhandledning för texter på svenska

Boka skrivhandledning för texter på engelska

Service till lärare

Är du lärare och vill att vi kommer och pratar med din klass? Läs mer om våra erbjudanden på medarbetarportalen!

Information för lärare