Du som behöver stöd i att skriva akademiska texter kan få hjälp av Mittuniversitetets skrivhandledare.

pencil-1891732_1920.jpg

Handledningens syfte är att hjälpa dig att utvecklas vidare i din skrivprocess; den bör således betraktas som ett komplement till det stöd som ges av lärare och handledare (och är inte avsedd för att snabbt åtgärda inlämningsuppgifter). Vi erbjuder både individuell handledning och stöd till skrivarpar. Boka en tid i kalendern nedan. Handledning av distansstudenter genomförs främst via Zoom.

Vi kan hjälpa dig med att:

  • hitta en lämplig akademisk stil (undvika talspråk och onödigt tillkrånglat språk).
  • reda ut språkfrågor avseende exempelvis grammatik och skiljetecken.
  • skapa sammanhängande meningar och stycken.
     

Vad vi inte kan hjälpa dig med:

  • Återkoppling på ämnesinnehåll.
  • Korrekturläsning eller rättning av texter.

För lärare

Som lärare kan du boka föreläsningar i akademiskt skrivande för dina studenter.

Drop-in, studenter

På vardagar under terminstid klockan 13.00–14.30 finns möjlighet till språkhandledning utan tidsbokning vid Studieverkstaden i Universitetsbibliotekets lokaler på båda campus. Observera att från och med den 16 mars är denna drop in-handledning endast tillgänglig online via Zoom pga Corona-viruset. Länkar till Zoomrummen finner du på denna sida.

Dessutom erbjuder vi drop-in online för distansstudenter på onsdagar klockan 10.00–11.30 under terminstid via denna Zoomlänk:
https://miun-se.zoom.us/j/276545067

Boka tid, studenter

Som student kan du boka en tid med en skrivhandledare antingen på campus eller på distans genom att klicka på knappen nedan och hitta en tid som passar dig i skrivhandledarnas kalender. Tiderna i bokningskalendern är synliga två veckor framåt. Högst ett inbokat handledningstillfälle per vecka är tillåtet.